กันยายน 28, 2020

รองผวจ.นครปฐมปลื้มทีมตอบโต้ภัยพิบัติจิตอาสาเพื่อความปลอดภัยส่วนรวม

รองผวจ.นครปฐมปลื้มทีมตอบโต้ภัยพิบัติจิตอาสาเพื่อความปลอดภัยส่วนรวม

วันที่28 กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่27 กันยายนที่ศูนย์พัฒนาทักษะการดับเพลิงและกู้ภัยซีเคเคไฟร์เรสคิวเทรนนิ่งจำกัดอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมร้อยตรีพงศธรศิริสาครรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการกู้ชีพและกู้ภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินและตอบโต้ภัยพิบัติ(Rescue Disaster Accident: RDAT) ครั้งที่6 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่24-27 กันยายน2563 เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการตอบโต้กับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น

จัดโดยสมาคมกู้ภัยอัมรินทร์ใต้ธนบุรีร่วมกับ  มูลนิธิสยามนนทบุรีมูลนิธิสยามนครศรีธรรมราชโดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการคือเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาสมัครภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนจากทั่วประเทศซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการฝึกจํานวน161 คนและมีรูปแบบการฝึกในด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งทางบกทางน้ำและผู้ประสบเหตุบนที่สูงเช่นอาคารสูงเป็นต้น

ร้อยตรีพงศธรศิริสาครกล่าวว่ารู้สึกปลื้มในนักเรียนทุกคนที่ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการกู้ชีพและกู้ภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินและตอบโต้ภัยพิบัติ(Rescue Disaster Accident: RDAT) ครั้งที่6 นี้ด้วยความวิริยะอุตสาหะและความอดทนของทุกคนและความมีจิตอาสาเพื่อสาธารณะและเพื่อความปลอดภัยส่วนรวมทุกคนที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการกู้ชีพและกู้ภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินและตอบโต้ภัยพิบัติ(Rescue Disaster Accident: RDAT) ครั้งที่6 นี้จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในยามเกิดภัยพิบัติและจอให้ทุกคนรักษาคุณภาพแบะหมั่นฝึกฝนอบรมหลักสูตรเพิ่มเติมต่อเนื่องเพืีอความปลอดภัยของเราและบุคคลที่เราจะเข้าไปช่วยตัิงปลอดภัยเช่นกันจึงจะบััลุวัตถุประสงค์ของเคสนั่นๆขอบคุณทุกคนแบะขอให้โชคดี

///

ขอบคุณ/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม