สิงหาคม 6, 2020

กองบิน 5 ปล่อยลูกหอยตลับถวายเป็นพระราชกุศล วันแม่ 12 สิงหาคม

กองบิน 5 ปล่อยลูกหอยตลับถวายเป็นพระราชกุศล วันแม่ 12 สิงหาคม


วันที่ 6 สิงหาคม ที่บริเวณหน้าพลับพลาที่ประทับ ริมชายหาดทะเลอ่าวมะนาว กองบิน 5 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นาวาอากาศเอกชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน 5 เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 วันแม่แห่งชาติ โดยมีนางวรพรรณ สวรรค์สรรค์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 5 พร้อมด้วย นาวาอากาศเสกสรร สายเพชร, นาวาอากาศพลัง วิทยาภรณ์ รองผู้บังคับการกองบิน 5 นาวาอากาศกิจจาพจน์ สุกเพชร เสนาธิการกองบิน 5 พร้อมสมาชิกแม่บ้านทหารอากาศ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ลูกจ้าง ทหารอากาศกองบิน 5 เข้าร่วมกิจกรรม โดยโครงการดังกล่าวได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำการคาดหอยตลับ แล้วมาคัดเลือกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์หอยตลับ ที่มีความสมบูรณ์แล้ว นำมาผสมพันธุ์จนได้ลูกหอยตลับที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ จากนั้นเพาะเลี้ยงจนเป็นลูกหอยที่มีขนาดซึ่งสามารถนำมาขยายพันธุ์ต่อได้ ด้วยการนำไปปล่อยลงคืนสู่ธรรมชาติทางทะเล ซึ่งในครั้งนี้ได้นำพันธุ์ลูกหอยตลับจำนวน 550,000 ตัว ลงเรือไปปล่อยกลางทะเลอ่าวมะนาว ห่างจากฝั่งประมาณ 1 กิโลเมตร เนื่องจากพันธุ์ลูกหอยตลับมีขนาดเล็ก และยังต้องการความเจริญเติบโตอยู่ในน้ำ มากกว่าอยู่ชายฝั่ง เนื่องจากสภาพอากาศในปัจจุบันน้ำทะเลในอ่าวมะนาวได้ลดปริมาณลงจำนวนมาก ซึ่งเกรงว่าหากลูกหอยขาดน้ำ อาจจะตายได้ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีการนพทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลมาใช้ประโยชน์เป็นอย่างมาก ซึ่งขาดการจัดการที่เหมาะสม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เช่นเดียวกับท้องทะเลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่เคยพบหอยทับทิมและหอยตลับอยู่จำนวนมากตามแนวชายฝั่ง ตั้งแต่อำเภอปราณบุรี จนถึงอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันพบว่ามีจำนวนหอยลดน้อยลงและมีขนาดเล็กลง ดังนั้นกองบิน 5 ซึ่งดูแลพื้นที่อ่าวมะนาว ได้ศึกษาหนทางปฎิบัติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ท้องทะเลอ่าวมะนาว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สามารถศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลได้ทั้งทางบก และทางทะเล อีกทั้งเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2563 วันแม่แห่งชาติ ที่จะถึง