กรกฎาคม 31, 2020

ผวจ. ราชบุรีมอบใบรับรองให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

ราชบุรี – มอบใบรับรองให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)


( 29 ก.ค. 63 ) ที่โรงแรม ฌ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานมอบใบรับรองให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยมีนายอานันท์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน ตามที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินโครงการส่งเสริม และพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : งานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีเป้าหมายรับคำขอรวมทั้ง จำนวน ๕๐ ผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุม ให้ได้รับการรับรองและแสดงเครื่องหมายการรับรอง การส่งเสริมด้านการตลาดของ ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดราชบุรี มีมติ การประชุมครั้งที่ รบ ๑๓-๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ให้ออกใบรับรองให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน แก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดราชบุรี จำนวน ๙ ราย ๑๔ ผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ข้าวตัง ของ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว ผลิตภัณฑ์ดินผา ของ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ประดับเมืองโอ่ง กุนชียงหมู ของ นางศศนันท์ ตันประเสริฐ ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ของ นางอนงค์ สงเคราะห์สุข เนื้อปลาปรุงรสพร้อมบริโภค ของ วิสาหกิจชุมชนจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านอ้ออีเขียว รูปหอม ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศชนิดเหลว เทียนหอม
ของ นางอุไรรัตน์ ทองรุ่ง งานประดิษฐ์จากผ้า ของ นายบวร ฉัตรวุฒิไกร กระเป้าผ้า ของ นางสาวสว่าง มังคโล สบู่ก้อนกลีเซอรีน ผลิตภัณฑ์นวดหน้า ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า โทเนอร์ ของ กลุ่มอาชีพครีมน้ำนมเซรั่มบัวหิมะ

///////////////////////////////////////////
พันธุ์ – จรรยา แก้วนุ้ย จ.ราชบุรี