กรกฎาคม 23, 2020

ราชบุรี – ธกส จัดกิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือมาตรการสินเชื่อสร้างอาชีพ

ราชบุรี – ธกส จัดกิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือมาตรการสินเชื่อสร้างอาชีพ


รอง ผอ.ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตกและผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นพนักงานที่ดี และกิจกรรมมอบสินเชื่อแก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 พร้อมมอบตู้ปันยา
( 23 ก.ค. 63 ) นายเฉลิมชัย ชาตะรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ สาขาภาคตะวันตก นายนักรบ อินทรสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก นายเศกสันต์ สุขพิทักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส. จ.ราชบุรี จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม ที่สำนักงาน ธ.ก.ส. จ.ราชบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานธนาคาร และประชาชนที่มาใช้บริการของธนาคารเข้าร่วม หลังจากนั้นได้มีการจัดกิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือ มาตรการสินเชื่อผ่อนปรนเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการระบาดของโควิด -19 ได้แก่ โครงการสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ โครงการสินเชื่อระยะสั้นสำหรับฤดูการผลิตใหม่ และโครงการสินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ


นายเฉลิมชัย ชาตะรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ สาขาภาคตะวันตก เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.มีนโยบายการขับเคลื่อนและช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้ที่มีผลกระทบจากโควิด –19 มีการจัดรูปแบบเพื่อให้ผู้กลับมาจากภาคแรงงาน ภาคบริการกลับมาสู่ชุมชนมีโอกาสหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวในภาคชนบท มี 3 โครงการ ได้แก่ โครงการที่ 1 เป็นโครงการสินเชื่อพอเพียงแบบเลี้ยงชีพให้ครอบครัวเกษตรกร เด็กรุ่นใหม่ที่กลับมาจากภาคแรงงาน ภาคบริการมีโอกาสได้สินเชื่อไปดูแลเรื่องการเลี้ยงชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งภาครัฐได้ให้ทาง ธ.ก.ส.ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาในภาคชนบทเกี่ยวกับเรื่องรายได้ คิดว่าจะสามารถฟื้นฟูภาคการเกษตร ทำให้ทุกคนสามารถก้าวผ่านฝ่าวิกฤตนี้ไปได้
โครงการที่ 2 เป็นโครงการสินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด ประกอบไปด้วยคนรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 45 ปี เช่น นักศึกษา ในภาคแรงงาน ภาคบริการ ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี เป็นเรื่องการแปรรูป ใช้การตลาดยุคใหม่ โดยสินเชื่อนี้ได้คาดหวังว่า จะเป็นคลื่นลูกใหม่ที่จะสร้างเศรษฐกิจไทย หลังจากช่วงโควิดไปแล้วเป็นอนาคตใหม่ของชนบทเป็นนโยบายของธนาคารที่ได้มีความตั้งใจไว้ โครงการนี้จะปลอดดอกเบี้ย 3 เดือน ไม่จำกัดวงเงิน


โครงการที่ 3 เป็นโครงการสินเชื่อระยะสั้นสำหรับฤดูการผลิตใหม่ เพื่อนำไปปรับเปลี่ยน ดูแลกิจการภาคการเกษตรในครอบครัวให้สามารถเดินต่อไปได้มีความโดดเด่นเป็นที่ต้องการของตลาดสุขภาพ ซึ่งจะเน้นเรื่องสินค้าปลอดภัยดีต่อผู้บริโภค
จากนั้นคณะได้เดินทางไปมอบตู้ปันยาให้แก่ นายจักรพงศ์ สว่างกุล อายุ 41 ปี เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวสถานีรถไฟราชบุรีเป็นผู้ดูแล เนื่องจากสถานีรถไฟราชบุรี ที่มีโดยสารมาใช้บริการ เดินทางกลับไปพื้นที่ภาคใต้เป็นจำนวนมาก และมีการเกิดอาการเจ็บป่วยระหว่างการเดินทางบ่อยครั้ง
นายจักรพงศ์ สว่างกุล อายุ 41 ปี เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวสถานีรถไฟ เปิดเผยว่า ที่สถานีรถไฟจะมีประชาชนเจ็บป่วย และได้รับบาดเจ็บบ่อยครั้ง ทาง ธ.ก.ส. ได้นำตู้ปันยามามอบให้ไว้ดูแลที่สถานีรถไฟเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วย มียาหลายชนิด ทั้งยาแก้ปวด พลาสเตอร์พันแผล แอลกอฮอล์ล้างแผล ยาแก้โรคกระเพาะ และยาสามัญประจำบ้านเบื้องต้น ซึ่งจะมีประชาชนที่เดินทางมากับขบวนรถไฟเจ็บป่วยบ่อยมากเกือบทุกวัน ขณะที่บนขบวนรถไฟจะไม่มียารักษาโรคไว้ดูแล โดยจะมีคนป่วยโทรศัพท์มาขอยาประจำ สำหรับร้านส่วนหนึ่งจากการขายก๋วยเตี๋ยวจะเก็บไว้และเอาไปทำอาหารมอบแก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลราชบุรี และประชาชนพื้นที่ชายแดน อ.สวนผึ้ง ซึ่งครอบครัวได้ทำกิจกรรมแบบนี้มานานกว่า 11 ปีแล้ว ตั้งใจว่าจะแจกก๋วยเตี๋ยว 1 ล้านกล่อง ขณะที่ตอนนี้ได้แจกก๋วยเตี๋ยวมาแล้วนับแสนกล่อง และมีความตั้งใจจะทำต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่
สำหรับประชาชนหรือจิตอาสาทั่วไปสามารถเดินทางมาบริจาคยาสามัญประจำบ้าน หรือยารักษาโรคได้ทุกวันที่ตู้ปันยา เพื่อเป็นการช่วยเหลือดูแลประชาชนที่เจ็บป่วยระหว่างการเดินทาง


//////////////////////////////////////////
พันธุ์ – จรรยา แก้วนุ้ย จ.ราชบุรี