พฤษภาคม 20, 2020

ธ.ก.ส. ราชบุรีมอบเงินเยียวยาพร้อมเปิดตู้ปันรักษ์มอบเมล็ดพันธุ์ผักแทนความห่วงใย

 ... ราชบุรีมอบเงินเยียวยาพร้อมเปิดตู้ปันรักษ์มอบเมล็ดพันธุ์ผักแทนความห่วงใย

             ( 20 .. 63 )  นายยุวพล  วัตถุ ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ... )  ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก  นายเศกสันต์ สุขพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ... .ราชบุรี นายประจักษ์ ปฐมานุรักษ์ผู้จัดการ ... สาขาราชบุรี นายทศพล เผื่อนทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอเมือง .ราชบุรี และนางสาวกุลวลี นพอมรบดี .. เขต 1 ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ    ร่วมมอบเงินสินเชื่อฉุกเฉิน 10,000  บาท และมอบเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท ให้แก่เกษตรกร   หลังจากที่ธนาคาร ... ได้เปิดลงทะเบียนโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บาท ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นไลน์ BAAC Family  เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนขอรับการสนับสนุนสินเชื่อทั่วประเทศเกือบครบจำนวนตามเป้าหมาย 2 ล้านคนแล้ว  ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตกทั้ง 8 จังหวัด มีผู้ลงทะเบียนขอสนับสนุนสินเชื่อทั้งสิ้น  112,737 ราย วงเงินสินเชื่อ 1,127.3 ล้านบาท ขณะนี้สาขาได้เร่งรัดนัดหมายการทำสัญญาเงินกู้และเริ่มจ่ายเงินกู้แล้วจำนวน  6,094 ราย วงเงินสินเชื่อ60.81 ล้านบาท  ซึ่งในการทำสัญญาเงินกู้ธนาคารอำนวยความสะดวกโดยเปิดช่องทางให้จัดทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Smart Phone  ได้อีกช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณของผู้ใช้บริการที่สาขาตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม    

               นายยุวพล  วัตถุ ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก   กล่าวว่า  รัฐบาลมีโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19  จำนวน 10,000 บาท  มีเป้าหมายดำเนินการในวงเงิน  2 หมื่นล้านบาท  ขณะนี้มีผู้ประสงค์ขอใช้สินเชื่อครบ 2 หมื่นล้านบาทแล้ว ธนาคารได้เร่งรัดนัดหมายทำสัญญาเงินกู้ในฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตกและยังได้จัดทำโครงการตู้ปันรักษ์ จะมีเมล็ดผักเป็นสื่อแทนความรักแทนความห่วงใยจากธนาคารที่มีต่อเกษตรกร    เช่น  ผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง กุยช่าย ผักชี  มอบให้แก่ผู้ที่มาขอใช้บริการสินเชื่อฉุกเฉิน  10,000 บาท เกษตรกรสามารถเลือกเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อนำไปปลูกที่บ้านได้ ข้างซองจะมีคิวอาร์โค้ชวิธีการปลูก  โดยจะเปิดตู้ปันรักษ์ 68 สาขา นอกจากนี้มีผู้แจ้งความประสงค์ร่วมบริจาคเมล็ดพันธุ์ผัก สามารถบริจาคได้ที่สำนักงาน ...ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก หรือ สำนักงาน ... จังหวัด ทั้ง 8 จังหวัดในภาคตะวันตกได้ตลอด  ส่วนการเยียวยา  5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน จำนวน 10 ล้านราย  วงเงินงบประมาณ 150,000 ล้านบาทให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มเป้าหมายแรกจำนวน 8.46 ล้านราย  หลังได้ตรวจความซ้ำซ้อนกับการให้ความช่วยเหลืออื่น ของรัฐ หรือโครงการอื่น เบื้องต้นมีผู้ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือกลุ่มแรกจำนวน  6.77 ล้านราย เมื่อ ... ได้รับรายชื่อจาก .เกษตรและสหกรณ์  จะเร่งดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีผ่าน... ทุกสาขากว่า 1,200 สาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 พค. เป็นต้นไป วันละประมาณ 1 ล้านราย คาดจะดำเนินการกลุ่มแรกแล้วเสร็จภายในวันที่  26 พค.นี้

               นางฉลอง สีม่วงอ่อน อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 139/1 หมู่ 1 .เกาะพลับพลา .เมือง  กล่าวว่า วันนี้มารับเงินเยียวยาเกษตรกรที่รัฐบาลแจกให้ในระบบแจ้งเตือนมาเมื่อวันที่ 14 พค.  รู้สึกดีใจมากที่รัฐบาลช่วยเหลือ หลังได้เงินวันนี้แล้วก็จะเอาไว้ซื้อข้าวสาร และกับข้าวกินในครอบครัว  โดยที่บ้านมีอาชีพทำนาปลูกข้าว 20 ไร่ และได้เช่าที่ทำนาไว้ โดยมีหนี้สินอยู่บ้างแต่ไม่มากนัก อยากจะขอบคุณรัฐบาลที่ได้ช่วยเหลือให้มีเงินใช้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน

             นายชัยพร คูเม้ง อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99 หมู่ 6 .บางป่า .เมือง กล่าวว่า ระบบแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มาเมื่อวานนี้จึงได้เดินทางมารับเงินและคิดว่าจะเอาไว้ซื้ออาหาร กับข้าว  ปุ๋ย ยา มาดูแลสวนมะพร้าวอยู่ประมาณ 5 ไร่เศษ  จึงอยากจะขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ช่วยเหลือประชาชนถึงไม่มากมายแต่ก็ช่วยได้  และอยากให้ภาครัฐได้ช่วยเรื่องปุ๋ย เรื่องยาให้มีราคาถูกลงกว่านี้ก็จะเป็นการดีในการช่วยเหลือเกษตรกรอีกจำนวนมาก

             สำหรับภาพรวมทั้งประเทศธนาคาร ... ได้มีการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม2563 เป็นต้นมาแล้วจำนวน 2.96 ล้านราย จำนวน 14,812 ล้านบาท  ส่วนของฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตกซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุม 8 จังหวัดได้แก่ เพชรบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ได้โอนเงินแล้วจำนวน 119,492 ราย    จำนวน 597.46 ล้านบาท  สำหรับ .ราชบุรี มีการโอนเงินแล้วจำนวน 14,217 ราย   จำนวน 71.08 ล้านบาท ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรและการขึ้นทะเบียนใหม่เพิ่มเติม เมื่อได้รับรายชื่อจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว  ...จะเร่งดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยเร็วต่อไ คาดว่าภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้จะครบถ้วนทุกราย

                 อย่างไรก็ตามบรรยากาศการรับเงินเยียวเกษตรกรได้มีมาตรการเข้ม ในการตรวจวัดอุณหภูมิ การล้างมือเว้นระยะห่าง การตั้งเต็นท์บริการเก้าอี้ น้ำดื่มฟรีและยังมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ และปรึกษาหลายจุดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน..

                                             //////////////////////////////////////////

พันธุ์จรรยา   แก้วนุ้ย .ราชบุรี

ข่าวล่าสุดตอนนี้