พฤษภาคม 12, 2020

ผู้ใหญ่บ้านลงมือเร่งให้ลูกบ้านกรอกเอกสารขึ้นทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยาก่อนปิดรับวันที่ 15นี้

ผู้ใหญ่บ้านลงมือเร่งให้ลูกบ้านกรอกเอกสารขึ้นทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยาก่อนปิดรับวันที่ 15 นี้


ชาวบ้านไทยประจัน ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ได้นำเอกสารมาให้ผู้ใหญ่บ้านเร่งดำเนินการกรอกข้อมูลเพื่อยื่นสิทธิ์รับเงินเยียวยาตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 15,000 บาทก่อนปิดรับวันที่ 15 พ.ค.นี้ ช่วงวิกฤตโควิด 19 เนื่องจากเกษตรกรไม่ค่อยรู้ขั้นตอนของการขึ้นทะเบียน
( 12 พ.ค. 63 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านของนายอนุสรณ์ ฤทธิ์ล้ำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านไทยประจัน ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ได้มีลูกบ้านที่เป็นเกษตรกรได้นำเอกสารหลักฐานการถือครองที่ดิน ร่วมถึงสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อประกอบการขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรใหม่ เพื่อเร่งนำเอกสารไปยื่นต่อทางสำนักงานเกษตรอำเภอ ในการรอรับเงินตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ช่วงที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่จะหมดเขตการขึ้นทะเบียนในวันที่ 15 พ.ค. 63 นี้
นายอนุสรณ์ ฤทธิ์ล้ำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านไทยประจัน กล่าวว่า เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ไม่ค่อยทราบถึงขั้นตอนของการลงทะเบียน บางคนไปขึ้นทะเบียนที่เกษตรอำเภอ แต่เนื่องจากขาดเอกสารหลักฐาน ต้องเดินทางกลับมาเอาใหม่หลายรอบ ทำให้ต้องเสียเวลาทำมาหากินเป็นอย่างมาก บางคนยอมเสียสิทธิ์ไปเพราะไม่เข้าใจขั้นตอนการกรอกข้อมูล
ทางผู้ใหญ่บ้านจึงไม่อยากให้ลูกบ้านเสียสิทธิ์ตรงนี้ ได้ให้นายนพรัตน์ จั่นสำอางค์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเป็นอาสาสมัครเกษตรตำบล และผู้ช่วยคนอื่น ๆ ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เกษตรกร พร้อมแนะนำและประชาสัมพันธ์ เรื่องของการทำเอกสาร ด้วยการนำหลักฐานมาให้กับทางผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครเกษตรตำบล กรอดข้อมูลอำนวยความสะดวกให้ เพื่อรวมรวมเอกสารทั้งหมด โดยทางเจ้าหน้าที่ของเราจะไปยืนให้เองที่สำนักงานเกษตรอำเภอ โดยที่เกษตรกรไม่ต้องเดินทางไป เพื่อสะดวกและหลีกเลี่ยงความแออันที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และลดปัญหาของเจ้าหน้าที่ รวมถึงยังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วย
ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกษตรกรที่ตกล่นจากการรับสิทธิ์เยียวยาตรงนี้ ได้มีสิทธิ์ เมื่อยื่นเอกสารไปแล้ว ก็ยังติดตามผลให้ว่า เกษตรกรคนไหนผ่านเกณฑ์หรือยัง คนไหนต้องแก้ไขใหม่ ทั้งเกษตรกรรายเก่า และที่ขึ้นทะเบียนใหม่ เพื่อนำมาแก้ไขให้โดยเร็ว ขณะนี้คนที่ผ่านเกณฑ์แล้วประมาณกว่า 100 คน ส่วนที่กำลังดำเนินการอยู่เหลืออีกประมาณ 10 กว่าคน ซึ่งจะทำให้ทุกคนที่เป็นเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ทุกอย่าง โดยที่ไม่ได้เรียกร้องสิ่งตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะทุกคนเป็นลูกบ้าน เมื่อยื่นเอกสารได้แล้วจะได้รับหรือไม่ได้รับเงินเยียวยานั้นอยู่ที่ดุลพินิจของกระทรวง ซึ่งไม่เกี่ยวกับการที่ช่วยทำเอกสารยื่นให้ ถือเป็นการช่วยเหลือกันในถานะลูกบ้าน ถ้าทุกคนเอกสารครบ ข้อมูลครบก็ยื่นได้ทันที ซึ่งก็เหลืออีก 3 วัน คือวันที่ 15 พ.ค. จะหมดเขตการรับสมัครแล้ว จึงเร่งออกสำรวจพื้น ทำเอกสารยื่นให้เร็วที่สุดภายในวันสองวันนี้ เพื่อทุกคนจะได้ไม่ตกหล่น และได้รับสิทธิ์อันพึ่งจะได้
ด้านนางสาวประจวบ โฉสูงเนิน เกษตรกรบ้านไทยประจัน กล่าวว่า มีพื้นที่ 16 ไร่ ปลูกสับปะรด ถั่วฝักยาว แตงกวา ปลูกสลับกัน และมีสระน้ำเลี้ยงปลา ที่ผ่านมาไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เพราะใช้โทรศัพท์ลงทะเบียนไม่เป็น ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ให้นำเอกสารมากรอก ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือดีทุกอย่าง เพราะที่ผ่านมาไม่เคยลงทะเบียนเลย
ทั้งนี้หลังจากที่เกษตรกรได้มายื่นเอกสารหลักฐานเรียนร้อยแล้ว ทางผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครเกษตรตำบล ก็จะลงตรวจสอบพื้นที่ว่ามีการปลูกพืชทำการเกษตร และมีที่ดินตามที่แจ้งไว้ในเอกสารหรือไม่ ก่อนจะรวบรวมเอกสารทั้งหมดที่เกษตรกรมาลงไว้ส่งทางสำนักงานเกษตรอำเภอให้ทันกับวันที่ 15 พ.ค. 63 เพื่อส่งต่อไปยังกระทรวงพิจารณากันว่าเกษตรกรคนใดได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท

////////////////////////////////////////////////////////////
พันธุ์ – จรรยา แก้วนุ้ย จ.ราชบุรี

ข่าวล่าสุดตอนนี้