พฤษภาคม 11, 2020

กำนันทุ่งหลวงจัดเองแจกถุงยังชีพทั้งตําบลกว่า 4 พันชุด

กำนันทุ่งหลวงจัดเองแจกถุงยังชีพทั้งตําบลกว่า 4 พันชุด


กำนันจัดเองแจกถุงยังชีพทั่วตําบลทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี กว่า 4,000 ชุด โดยนายอำเภอปากท่อ มาเป็นประธานแจก
( 11 พ.ค. 63 ) ที่โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี นายเล็ก แก้วพรายตา กำนันตำบลทุ่งหลวง นางบุษราภรณ์ อินทร์เสวก ( เจ๊เบิ้ล ) ผู้ประกอบกิจการโรงงานอาหารสัตว์ และฟาร์มเลี้ยงวัว สองสามีภรรยา พร้อมครอบครัวและเครือญาติ ได้รวบรวมเงินส่วนตัว และมีผู้บริจาคสมทบอีกส่วนหนึ่ง ทำถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องกระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม มาแจกจ่ายให้กับประชาชนทั้งตำบลครอบครัวละ 1 ชุม รวมกว่า 4,000 ครัวเรือน
โดยมีนายสุธีร์ เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอปากท่อ นายศักดิ์ชัย พิศาลผล หรือ ( ไก่ กังวาล ) เลขานุการนายก อบจ.ราชบุรี ร่วมถึงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดอาสาสมัครประจำตำบล จิตอาสา อสม. ร่วมกับแจกสิ่งของ มีประชาชนเดินทางมารับถุงยังชีพเป็นจำนวนมากท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว โดยทางกำนันได้มอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านแจกบัตรคิวให้กับประชาชนแต่ละครัวเรือน ส่งสมาชิกภายในบ้านมารับสิ่งของดังกล่าว
นายเล็ก แก้วพรายตา กำนันตำบลทุ่งหลวง เปิดเผยว่า เนื่องด้วยประชาชนตำบลทุ่งหลวง ประสบปัญหาการดำรงชีวิตในช่วงเกิดวิกฤตโรคระบาดโควิด 19 อีกทั้งบางพื้นที่ในตำบลยังต้องประสบปัญหาภัยแล้ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทำมาหากินลำบาก จึงได้คิดกับครอบครัวจัดทำถุงยังชีพมาแจก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน โดยได้ประสานกับทางอำเภอ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ อบต. ตำรวจ และ ผู้นำชุมชน อีกทั้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มาช่วยกันมาอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้เจลล้างมือ ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรค ก่อนเข้ามานั่งเก้าอี้ที่จัดไว้ระยะห่าง 2 เมตร เพื่อความเป็นระเบียบเรียนร้อย จากนั้นให้ประชาชนเดินเข้ารับสิ่งของที่ละคน ซึ่งประชาชนทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการ ที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขกำหนดไว้ เพื่อความปลอดภัย ทุกคนที่มาจะได้รับถุงยังชีพกลับไปบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัว
อย่างไรก็ตามช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด 19 นี้ ด้วยตำบลทุ่งหลวงมีประชากรจำนวนมาก เพื่อแจกจ่ายให้ได้รับทั่วถึงกัน ทางผู้แจกจึงได้แบ่งการแจกออกเป็น 2 ช่วง คือวันนี้ที่โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ส่วนครอบครัวไหน หมู่ไหนที่ยังไม่ได้รับ จะไปแจกอีกครั้งในวันที่ 13 พ.ค. 63 เวลา 09.00 น. ที่วัดเขาหลักไก่ เพื่อให้ทุกครัวเรือนได้รับทั่วถึงกันจนครบทั้งตำบล..


////////////////////////////////
พันธุ์ – จรรยา แก้วนุ้ย จ.ราชบุรี

ข่าวล่าสุดตอนนี้