พฤษภาคม 10, 2020

ราชบุรี – รร.วัดช่องลม เล็งสอนออนไลน์ ทำแบบฝึกหัดที่บ้านรับมือเลื่อนเปิดเทอม

ราชบุรี – รร.วัดช่องลม เล็งสอนออนไลน์ ทำแบบฝึกหัดที่บ้านรับมือเลื่อนเปิดเทอม


รร.วัดช่องลม สังกัดเทศบาลเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี เล็งสอนออนไลน์ ทำแบบฝึกหัดที่บ้าน รับมือเลื่อนเปิดเทอม จากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 เพื่อให้เด็กรับการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ และสติปัญญา
( 9 พ.ค.63 ) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 โรงเรียนหลายโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ต้องเลื่อนเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 16 พ.ค. เป็น 1 ก.ค.63 ตามมติกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้หลายโรงเรียนต้องเตรียมความพร้อมรับมือการเลื่อนเปิดเทอม เพื่อไม่ให้เด็กนักเรียนได้รับผลกระทบจากการปิดภาคเรียนเป็นเวลานาน
อย่างโรงเรียนเทศบาล 2 วัดช่องลม จ.ราชบุรี ได้นำรูปแบบการจัดทำแบบฝึกหัดทบทวนให้กับนักเรียนระดับชั้น ปฐมวัย ประถมศึกษา ถึงบ้าน พร้อมจัดตั้งครูผู้สอนให้เฝ้าติตตามประเมินผลเด็กนักเรียน และคำแนะนำผู้ปกครอง ให้เด็กนักเรียนสามารถเรียนอยู่บ้านได้ นอกจากนี้ยังได้เตรียมระบบการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Facebook live ไว้รองรับการสอนระบบออนไลน์ให้กับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษา หากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ยังคงมีความรุนแรง
ส่วนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ทางโรงเรียนจะเปิดให้ลงทะเบียน สำหรับนักเรียนที่จะสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ป.1 และ ม.1 เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะกำหนดสอบอีกครั้ง โดยวันเวลาและสถานที่จะพิจารณาจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 หากสถานการณ์ดีขึ้นจะให้สอบที่โรงเรียน แต่หากสถานการณ์ยังคงมีความรุนแรง จะเปิดให้มีการสอบในระบบออนไลน์แทน
นางวาสนา เจริญเปลี่ยน ผอ.รร.เทศบาล 2 วัดช่องลม กล่าวว่า เทศบาลเมืองราชบุรี มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง ได้นำ นม เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย และเตรียมแบบฝึกหัด ให้กับเด็กนักเรียนระดับชั้น ปฐมวัย ถึง ประถมศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กนักเรียน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เด็กนักเรียนต้องหยุดการเรียนเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เด็กนักเรียนไม่ได้รับการส่งเสริม การพัฒนาการเรียนรู้ และสติปัญญาได้เต็มที่ จึงมีการจัดทำแบบฝึกหัดให้กับเด็กนักเรียน ในทุกระดับชั้น ให้นำไปฝึกทบทวนในการเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนปี 2563 และยังให้ครูในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดช่องลม ได้เตรียมการสอนแบบออนไลน์ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย ทำให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ทางโรงเรียนจะเริ่มสอนนักเรียนแบบออนไลน์ทันที
/////////////////////////////////////
พันธุ์ – จรรยา แก้วนุ้ย จ.ราชบุรี

ข่าวล่าสุดตอนนี้