เมษายน 1, 2020

นครปฐมห้ามจัดรดน้ำดำหัว-ร้านสะดวกซื้อห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นครปฐมห้ามจัดรดน้ำดำหัวร้านสะดวกซื้อห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่1 เมษายนนายชาญนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมกล่าวว่าจากการประชุมคกก.โรคติดต่อจังหวัดนครปฐมได้มีมติที่ประชุม3 เรื่องคือ1.ขอความร่วมมือร้านสะดวกซื้อทุกประเภทดำเนินการป้องกันตามมาตรการดังนี้  จัดให้ลูกค้ายืนห่างกันอย่างน้อย1 เมตรให้พนักงานทุกคนใส่หน้ากากอนามัยและแนะนำให้ลูกค้าทุกคนใส่หน้ากากอนามัยด้วยรวมถึงจัดให้มีบริการเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการลูกค้าและดูแลไม่ให้ลูกค้าอยู่ในร้านในร้านมากเกินไปรวมทั้งขอความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องแอลกอฮอล์ในร้านสะดวกซื้อทุกร้านซึ่งจะมีหนังสือขอความร่วมมือตามมาตรา22 ออกไปหากทางร้านไม่ให้ความร่วมมือจะใช้อำนาจตามมาตรา35 สั่งปิดต่อไปซึ่งที่ประชุมเห็นว่าควรใช้มาตรการเบาไปหาหนักเพื่อให้มีการปรับตัวกันก่อน

2. ไม่อนุญาตให้เปิดร้านวัสดุก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่เนื่องจากมีการร้องขอเข้ามาให้เปิดทั้งนี้ร้านดังกล่าวมีลักษณะคล้ายช้อปปิ้งมอลล์ทำให้คนเข้าไปรวมกลุ่มเป็นจำนวนมากประกอบกับสถานการณ์ในขณะนี้ยังไม่ดีขึ้นหากจะใช้ช่องทางการขายออนไลน์และนัดลูกค้ามารับสินค้าสามารถทำได้

3.ขอความร่วมมือทุกองค์กรเช่นอปท. ชมรมวัดหน่วยงานต่างๆงดจัดกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/ พิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใกล้ชิดกันประกอบกับผู้สูงอายุเสี่ยงติดโรคได้ง่ายทั้งนี้ทางจังหวัดนครปฐมจะมีประกาศเพิ่มเติมออกไป

ข่าวล่าสุดตอนนี้