มีนาคม 27, 2020

ราชบุรี – อบจ.ราชบุรีสละเงินส่วนตัวรวมพลังขับเคลื่อนต้านภัย COVID – 19

ราชบุรีอบจ.ราชบุรีสละเงินส่วนตัวรวมพลังขับเคลื่อนต้านภัย COVID – 19

           (  26  มี.. 63 ) นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนต้านภัย COVD – 19  เพื่อหารือช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสของจังหวัดราชบุรี มีผู้เข้าประชุม  ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  และฝ่ายข้าราชการประจำ

             โดยทั้ง  3  ฝ่ายได้ร่วมกับบริจาคเงินส่วนตัว เพื่อจัดซื้อหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เพื่อค่าเชื้อ  มอบให้กับจังหวัดราชบุรี พร้อมหาแนวทางในการขับเคลื่อนสถานการณ์ดังกล่าวให้เบาบางลง โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนและหน่วยงานต่าง ในจังหวัดราชบุรี ในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019   ( COVID – 19 ) ของจังหวัดราชบุรีต่อไป

                               /////////////////////////////////////////////////////////////

พันธุ์จรรยา   แก้วนุ้ย .ราชบุรี