มีนาคม 27, 2020

ราชบุรี – เพิ่มอีก 2 ติดเชื้อเป็น 7 ราย

ราชบุรี    เพิ่มอีก 2 ติดเชื้อเป็น 7 ราย

               ( 26  มี.. 63 ) ที่ห้องประชุมบางสองร้อย ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานแถลงข่าวว่า ขณะนี้จังหวัดราชบุรีพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นจากเดิม  2  ราย รวมเป็น  7  ราย โดยผู้ป่วยรายที่  6  เป็นเพศหญิง อายุ  39  ปี เดินทางกลับมาจากประเทศอังกฤษ ขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านคา รายที่  7   เพศหญิง อายุ  45  ปี กลับมาจากท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นประมาณ 2 สัปดาห์มีอาการผิดปกติ  จึงเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง มีการยืนยันผลติดเชื้อไวรัสโควิด – 19  ขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง  ทั้ง  2  รายอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค เพื่อค้นหาสถานที่ที่ผู้ป่วยเดินทางไป ทั้งนี้ เจ้าพนักงานควบคุมโรคกำลังจัดทำวัน เวลา สถานที่  หรือ  Time Line ที่ผู้ป่วยเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆส่วนรายละเอียดจะมีการจัดทำเป็นแถลงการณ์อย่างละเอียดนำเสนอให้ทราบต่อไป

              นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวในฐานะประธานคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดราชบุรีว่าขณะนี้จังหวัดราชบุรีมีผู้ป่วยเข้าข่ายเฝ้าระวังโรค  111  ราย เพิ่มขึ้นจากเดิม  16  ราย  ผลจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่ใช่ ( เป็นลบ )  90  ราย อยู่ระหว่างรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ  14  ราย  บุคคลที่เข้าข่ายเฝ้าระวังโรค  171  ราย ครบกำหนดเฝ้าระวังกักตัวอยู่ที่บ้าน  14  วันแล้ว  133  ราย

                 จังหวัดราชบุรี ได้มีคำสั่งเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ( COVID – 19 ) มาแล้ว  2  ฉบับ  แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จังหวัดราชบุรี จึงได้เรียกประชุมด่วนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ซึ่งที่ประชุมมีมติออกมาตรการเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 โดยมีการพิจารณาทบทวนปิดสถานที่เพิ่มเติม มีผลตั้งแต่วันที่  27  มีนาคม  2  เมษายน  2563  สวนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

               ด้านนายแพทย์สินชัย  ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า จากการประเมินสถานการณ์หากมีการแพร่ระบาดรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้มีผู้ป่วยล้นโรงพยาบาล ซึ่ง แพทย์ พยาบาล และบุคลากร รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์มีไม่เพียงพอรองรับผู้ป่วย  สิ่งที่ดีที่สุด ในขณะนี้ขอให้รับฟังข่าวสารจากทางราชการและปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด  และถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำเพื่อประเทศชาติโดยการที่ทุกคนอยู่กับเย้า เฝ้ากับเรือน ”.

                                 //////////////////////////////////////////////////////

พันธุ์จรรยา  แก้วนุ้ย .ราชบุรี   

ข่าวล่าสุดตอนนี้