มีนาคม 25, 2020

วัดมหาธาตุวรวิหารสวดรัตนสูตร หวังปัดเป่า “โควิด-19”

วัดมหาธาตุวรวิหารสวดรัตนสูตร หวังปัดเป่า “โควิด-19”


เวลา 17.30 น. ( 25 มี.ค. 63 ) ที่พระวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ได้นำพระภิกษุสงฆ์ภายในวัดมหาธาตุวรวิหาร เจริญพระพุทธมนต์ช่วยชาติ บทรัตนสูตร เพื่อปัดเป่าภัยพิบัติโรคโควิด-19 และโรคภัยไข้เจ็บ ตามที่พระสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาให้วัดทุกวัด เจริญพระพุทธมนต์ บทรัตนสูตรต่อท้ายจากทำวัตรเย็นแล้ว โดยเริ่มแต่วันที่ 25 มี.ค. 63 เป็นต้นไป
เนื่องจากทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย เกิดภาวะวิกฤตเกิดโรคโควิด- 19 ซึ่งในอดีตกาล ก็เคยมีมาแล้วเรียกว่าโรคห่า พระองค์ทรงดำริว่า ในอดีตกาลพระสงฆ์เราได้เคยช่วยเหลือประเทศชาติ เมื่อเกิดภาวะอย่างนี้ ด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ จึงกำหนดเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตร ต่อท้ายจากทำวัตรเย็น
โดยทางวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.ราชบุรี ได้จัดหัวข้อบทสวดเจริญพระพุทธมนต์ ปัดเป่าภัยพิบัติโควิด – 19 ได้แก่ บทสวดทำวัตรเย็น บทสวดมนต์ตามระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บทสวด อะตีตะปัจจะเวกขะณะ (อัชชะมะยา) บทสวดเทวธรรม บทสวดวันทาเล็ก และบทสวดกรวดน้ำ ถือเป็นการปฏิบัติเจริญพระพุทธมนต์ช่วยชาติ สร้างความที่เป็นมงคล และขจัดปัดเป่าให้โรคภัยหายไป

/////////////////////////////////
พันธุ์ – จรรยา แก้วนุ้ย จ.ราชบุรี