มีนาคม 25, 2020

วัดไร่ขิง ปิดพระอุโบสถป้องกันโควิด-19

วัดไร่ขิง ปิดพระอุโบสถป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวง .ไร่ขิง .สามพราน .นครปฐม พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เปิดเผยว่า ได้ประกาศปิดพระอุโบสถชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 จะดีขึ้น และหรือจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง กล่าวว่า พระอุโบสถ วัดไร่ขิงพระอารามหลวงนี้ เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ ที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิง และจะมีประชาชนทั่วสารทิศมากราบไหว้ขอพร กันทุกวัน และในวันเสาร์ อาทิตย์ จะมีประชาชนมากราบไหว้มาก จึงได้ประชุมหารือคณะสงฆ์ ไวยาวัจกร วัดไร่ขิง และมีมติปิดพระอุโบสถ เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา2019รือ โควิด-19 และขอความร่วมมือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยกันทำความสะอาดและดูแลความสงบเรียบร้อยภายในวัดไร่ขิงพระอารามหลวง และรอบพระอุโบสถ อย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตามประชาชนยังสามารถมากราบไหว้หลวงพ่อวัดไร่ขิงจำลอง ที่ทางวัดเตรียมไว้ด้านนอกพระอุโบสถ ได้

////