มีนาคม 25, 2020

ราชบุรี – ติดเชื้อเป็น 5 ราย

ราชบุรี – ติดเชื้อเป็น 5 ราย


จังหวัดราชบุรีแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด – 19 พบผู้ป่วยติดยืนยันผลเพิ่มเป็น 5 ราย
( 25 มี.ค.63 ) ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานแถลงข่าวว่า ขณะนี้จังหวัดราชบุรีพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 หลังจากเมื่อวานนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อ 3 ราย เพิ่มขึ้นจากเดิม 2 ราย ทั้งหมดรวมเป็น 5 ราย โดยผู้ป่วยรายที่ 4 เป็นบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลราชบุรีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชบุรี ส่วนรายที่ 5 เป็นนักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ขณะนี้รักษาตัวอยู่ โรงพยาบาลบ้านโป่ง ซึ่งทั้ง 2 รายอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค เพื่อค้นหาสถานที่ที่ผู้ป่วยเดินทางไป ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมโรคกำลังจัดทำวัน เวลา สถานที่ หรือ Time Line ที่ผู้ป่วยเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ส่วนรายละเอียดจะนำเสนอให้ทราบต่อไป
และจากกรณีที่หลายคนมีความวิตกกังวลว่าโรงพยาบาลจะเป็นสถานที่แพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น นายแพทย์นิคม มะลิทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลราชบุรี กล่าวว่า โรงพยาบาลราชบุรี มีมาตรการป้องกันโรคที่รัดกุม ทั้งในส่วนของประชาชนที่มารับบริการ บุคลากรของโรงพยาบาล โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 โรงพยาบาลมีการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ตามหลักการทางการแพทย์ จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่า ทุกพื้นที่ของโรงพยาบาลราชบุรีมีความปลอดภัย
อนึ่ง ก่อนการแถลงข่าว ได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมจะออกแถลงการณ์ขอความร่วมมือคนไทยเชื้อสายจีนที่จะเดินทางไปไหว้บรรพบุรุษ ในช่วงเทศกาลเช็งเม้ง ให้ทำพิธีที่บ้าน หากจำเป็นที่จะมาไหว้ยังสถานที่ ขอให้ผู้ที่ดูแลศาลเจ้าและสุสานจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ สบู่และน้ำสะอาดให้เพียงพอ งดจัดเลี้ยงประกอบอาหารที่มาไหว้บรรพบุรุษ
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจจะรุนแรงมากขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี จึงมอบหมายสั่งการให้ทุกอำเภอ จัดเตรียมสถานที่ให้มีความพร้อมและเหมาะสม รองรับผู้ป่วยหากมีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเตรียมจัดซื้อ จัดหา เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยให้เพียงพอ
สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ ปริมณฑล ต่างประเทศ และพื้นที่เสี่ยง ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลการเดินทาง โดยการสแกนคิวอาร์โค้ชและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อจะได้ไม่ต้องเดินทางมาแจ้งด้วยตนเอง ลดความเสี่ยงของโรค โดยคิวอาร์โค้ช จะมีการเผยแพร่ผ่านในเพจของ COVID -19 จังหวัดราชบุรี และเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
โอกาสนี้ กระทรวงการคลัง โดยสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี ได้มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จำนวน 3,000 ลิตร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

/////////////////////////////////////
พันธุ์ – จรรยา แก้วนุ้ย จ.ราชบุรี

ข่าวล่าสุดตอนนี้