มีนาคม 24, 2020

กุลวลี”นำหน้ากากอนามัย-แอลกอฮอล์แจกประชาชนลดการติดเชื้อโควิด -19

“กุลวลี”นำหน้ากากอนามัย-แอลกอฮอล์แจกประชาชนลดการติดเชื้อโควิด -19


( 24 มี.ค. 63 ) จากสถานการณ์ปัจจุบันจังหวัดราชบุรี มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด- 19 แบบก้าวกระโดด ทำให้จังหวัดราชบุรีมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 ที่ได้รับการยืนยันจำนวน 3 ราย เป็นชาวอำเภอบ้านโป่ง 2 ราย และอำเภอเมืองราชบุรี 1 ราย ทำให้ประชาชนชาวราชบุรี จึงมีความตื่นตัวในการใช้หน้ากากอนามัย และเจลสำหรับล้างมือ ฆ่าเชื้อโรคเพิ่มมากขึ้น เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID- 19 ทำให้หน้ากากอนามัย และเจลสำหรับล้างมือ มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ หาซื้อได้ยาก และมีราคาแพง
น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ จึงได้นำจิตอาสาเร่งผลิตหน้ากากอนามัยชนิดผ้า แบบ 2 ชั้น ได้นำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า แบบ 2 ชั้น ที่ได้ได้จากการตัดเย็บจากจิตอาสา ออกแจกจ่ายให้กับประชาชนในบริเวณจุดคัดกรองผู้ป่วย โรงพยาบาลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี จำนวน 1,000 ชิ้น พร้อมประชาสัมพันธ์ ให้คําแนะนำการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค การสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง และการล้างมือด้วยเจลสำหรับล้างมือ การป้องกันตัวเองจากการเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 ในสถานที่ซึ่งมีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก งดการออกจากบ้านเป็นการช่วยชาติ เพื่อลดการติดและแพร่เชื้อ

ขณะเดียวกัน น.ส.กุลวลี นพอมรบดี พร้อมด้วย สรรพากรพื้นที่ราชบุรี อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี และนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง รับมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อชนิด 70 % จำนวน 1,500 ลิตร จาก บริษัท ราชบุรีเอทานอล จำกัด และบริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด โดยมีนายเชษฐพร ปุญญชยันต์ ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์กลุ่มบริษัทน้ำตาลราชบุรี เป็นตัวแทนส่งมอบ หลังจากที่ น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี ได้ประสานขอรับแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อชนิด 70 % เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ รพ.สต. ในเขตเมืองราชบุรี เพื่อนำไปผลิตเจลสำหรับล้างมือ แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ ประชาชนทั่วไปจะได้มีเจลไว้ใช้ทำความสะอาดล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรคโควิต – 19

///////////////////////////////////////////////////////
พันธุ์ – จรรยา แก้วนุ้ย จ.ราชบุรี