มีนาคม 19, 2020

“จนเครียดทำไม”อยากมีที่ดินมาหาเราที่หาดทรายขาวสยามชัย

จน เครียดทำไมอยากมีที่ดินมาหาเราที่หาดทรายขาวสยามชัย

นักแสดงจากโฆษณาจนเครียดกินเหล้าร่วมพัฒนาที่ดินกว่า500 ไร่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยเป็นเจ้าของที่ดิน

เมื่อวันที่18 มีนาคมที่โครงการหาดทรายขาวสยามชัย(บริษัทสยามชัยดอทคอมแบ่งขายที่ดิน)  ตำบลพะเนียด.นครชัยศรีนายสายเชียวงศ์วิโรจน์นักแสดงจากโฆษณาจนเครียดกินเหล้าร่วมพัฒนาที่ดินกว่า500 ไร่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยเป็นเจ้าของที่ดินบนพื้นที่ของบริษัทสยามชัยดอทคอมแบ่งขายที่ดินได้มาพัฒนาแบ่งขายที่ดินในพื้นที่ต่อเนื่องระหว่างตำบลพะเนียดและตำบลท่าพระยาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมกว่า500 ไร่เพื่อเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้กับชาวนครปฐมโดยมีหาดทรายทะเลเทียมเป็นพื้นที่สาธารณะส่วนกลางให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาเที่ยวชมและเล่นน้ำที่หาดทรายเทียมดังกล่าวได้ และทุ่งทานตะวันโซนร้านอาหารและร้านกาแฟภายในพื้นที่

  ซึ่งบริษัทสยามชัยดอทคอมแบ่งขายที่ดินบริหารงานโดยคุณสายเชียวงศ์วิโรจน์  นักแสดงจากโฆษณาจนเครียดกินเหล้ารณรงค์ของสสส.  พร้อมคุณวุฒิพงษ์บุสดีและคุณสมพรบุสดีร่วมบริหารในการแบ่งขายที่ดินและพัฒนาพื้นที่โดยมีแนวคิดคือการอนุรักษ์ที่ดินไว้ให้กับคนไทยซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์จึงต้องการให้คนไทยทุกอาชีพมีที่ดินเป็นของตนเองให้ทุกคนมีความเอื้ออาทรความสามัคคีต่อกันเห็นถึงความสำคัญของที่ดินและการใช้ทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์โดยบริษัทสยาชัยดอทคอมแบ่งขายที่ดินได้มีโครงการต่างๆมาแล้วก่อนหน้านี้ในพื้นที่หลายจังหวัดจำนวนหลายพันไร่และในโอกาสที่ได้เข้ามาพัฒนาพื้นที่ตำบลพะเนียดและตำบลท่าพระยา  อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมบนพื้นที่กว่า500 ไร่แบ่งเป็นจำนวนพื้นที่2,000 แปลงราคาเริ่มต้นที่ตารางวาละ5,000 บาทโดยแบ่งขายแปลงละ100 ตารางวาเพียง500,000 บาทเป็นพื้นที่ติดบึงติดแหล่งน้ำและมีระบบน้ำประปาชุมชนส่วนกลางดูแลโดยหน่วยงานราชการ

        

ซึ่งผู้ที่สนใจที่ดินดังกล่าวขอเพียงแค่มีบัตรประชาชนสามารถเข้าจองและทำสัญญาเป็นเจ้าของที่ดินได้ทันทีด้วยเงินเพียง10,000 บาทในการจองพื้นที่และทำสัญญาผ่อนชำระโดยไม่มีดอกเบี้ยภายในระยะเวลา3 ปีเมื่อชำระครบ50 เปอร์เซ็นต์สามารถโอนกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดินได้ทันทีโดยมีสัญญาที่เป็นธรรมและให้โอกาสกับคนไทยทุกอาชีพเพื่ออนุรักษ์ที่ดินไว้ให้กับคนไทยสำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมพื้นที่และติดต่อโดยตรงที่โครงการสยามชัยดอทคอมแบ่งขายที่ดินตำบลพะเนียดอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม

อนึ่งเส้นทางไปโครงการฯจากถนนเพชรเกษมเข้าแยกไฟแดงใต้สะพานลอยอบต.พะเนียดเลยวัดห้วยตะโกมาประมาณ1 กิโลเมตรหรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-446-2441 ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สยามชัยดอทคอมแบ่งขายที่ดิน