กุมภาพันธ์ 14, 2020

ราชินีบูรณะทำเก๋ เปิดบ้านความรัก(วิชาการ)ให้ลูก รณ. อย่างมีความสุขในวันวาเลนไทน์

ราชินีบูรณะทำเก๋ เปิดบ้านความรัก(วิชาการ)ให้ลูก รณ. อย่างมีความสุขในวันวาเลนไทน์

 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่หอประชุม100ปี โรงเรียนราชินีบูรณะ .พระปฐมเจดีย์ .เมือง .นครปฐม นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เป็นประธานเปิดงานเปิดบ้านวิชาการราชินีบูรณะ 63 RN Open house 2020 : RachineeburanaSmart creativity “ สืบสานพระราชปณิธาน วิชาการล้ำหน้า  สมสง่ากุลสตรีราชินีฯ4.0 “ และเป็นประธานมอบเกียรติบัตรนักเรียนยอดเยี่ยมแห่งปีราชินีบูรณะ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ รายงานการจัดงานเปิดบ้านวิชาการราชินีบูรณะ 63 RN Open house 2020 : RachineeburanaSmart creativity “ สืบสานพระราชปณิธาน วิชาการล้ำหน้า  สมสง่ากุลสตรีราชินีฯ4.0 “ ว่า การจัดงานนี้เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานของครู นักเรียนโรงเรียนราชินี และเชิดชูเกียรตินักเรียนที่สร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประถมที่จะก้าวขึ้นมัธยมได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้การรับนักเรียนในปีการศึกษา 2563  และชมผลงานของนักเรียน และการแนะแนววิชาการจากสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆที่นักเรียนสามารถต่อยอดทางการศึกษาต่อไปได้

วันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ เป็นวันที่ลูกๆชาวราชินีบูรณะ จะส่งความรัก ในวันวาเลนไทน์ให้กันและกัน จึงถือโอกาสวันดีๆวันนี้ของลูกๆ เปิดบ้านความรัก(วิชาการ)ให้ลูกๆชาวราชินีบูรณะ อย่างมีความสุข ความรักนั้นเป็นสิ่งสวยงาม จึงมอบความรักวิชาการให้ลูกราชินีบูรณะทุกๆคน ในวันวาเลนไทน์นี้ผอ.โรงเรียนราชินีบูรณะ กล่าว

อนึ่งโรงเรียนราชินีบูรณะก่อตั้งครั้งแรกใน .. 2457 โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่าสตรีวิทยาจากนั้นในปี .. 2460 โรงเรียนได้ถูกเพลิงไหม้ จึงได้ย้ายสถานศึกษามาอยู่ที่เรือนพักกองเสือป่า ในภายหลัง เจ้าพระยาศรีวิไชยชนินทร (ชมสุนทราชุน) ผู้เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลผู้สำเร็จราชการมณฑลนครชัยศรี ได้ให้คุณหญิงทองอยู่ สุนทราชุน ผู้เป็นภรรยาเข้ารับพระราชทานทรัพย์ พร้อมที่ดินจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระพันปีหลวง มาสร้างโรงเรียน และจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 มิถุนายน .. 2462 โดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงโปรดเกล้าฯ ให้พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร เสด็จแทนพระองค์ และพระราชทานนามโรงเรียนแห่งนี้ว่าโรงเรียนราชินีบูรณะนับแต่นั้นเป็นต้นมา

///