กุมภาพันธ์ 9, 2020

พช. ยกขบวนสุดยอด OTOP ของดีทั่วไทย บุกพื้นที่ SCB เปิดตลาดอะเมซิ่งฯ”

“พช. ยกขบวนสุดยอด OTOP ของดีทั่วไทย บุกพื้นที่ SCB เปิดตลาดอะเมซิ่งฯ”

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ยกขบวนผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ เปิด“ตลาดอะเมซิ่ง ของกิน ของใช้ ของดีทั่วไทย@ SCB Park” ระหว่างวันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เผยว่า “การดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นโครงการสำคัญที่กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนส่งเสริมให้ชุมชนมีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ผลิตและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน ดำเนินการให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภายใต้นโยบายส่งเสริมการดำเนินการด้านการตลาด มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน กรมฯ จึงได้กำหนดดำเนินโครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกิน ของใช้ ของดีทั่วไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการตลาดของชุมชน ขยายช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภค เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ OTOP เข้าถึงตลาดและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนของท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

“โดยระหว่างวันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ นี้ กรมฯ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิด “ตลาดอะเมซิ่ง ของกิน ของใช้ ของดีทั่วไทย@ SCB Park” ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ต้อนรับเทศกาลแห่งความรักที่จะมาถึงให้ประชาชนที่มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ของธนาคารไทยพาณิชย์ทุกท่าน ได้ร่วมชิม ชม ช้อปผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีทั่วไทย มากกว่า 120 ร้านค้า อาทิ แพรวาราชินีไหม จ.กาฬสินธุ์ ผ้าไหมมัดหมี่ จ.ขอนแก่น ผ้าไทลื้อ จ.น่าน ผ้าปักชาวเขา จ.พะเยา ผ้าบาติก SK BATEK จ.นราธิวาส ผ้าซิ่นตีนจก จ.อุทัยธานี ผ้าปาเต๊ะ จ.ปัตตานี บ้านทองสมสมัย จ.สุโขทัย ไข่มุกแท้จากอันดามัน จ.สตูล เครื่องประดับพลอยแท้ จ.จันทบุรี กระเป๋าหนังแฟชั่นสตรี จ.ร้อยเอ็ด กระเป๋ากาบกล้วย จ.ราชบุรี กระเป๋าหนัง จ.ฉะเชิงเทรา กระจูดสุวรรณี จ.พัทลุง และเครื่องดนตรีไทย จ.กาญจนบุรี ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีอาหารรสเด็ด อาทิ ขนมจีนน้ำยาปู ส้มตำรสเด็ด น้ำพริกหนุ่ม ลูกชิ้นปลา กาแฟสด และอีกมากมาย รอให้ท่านได้พิสูจน์ความอร่อยในตลาดแห่งนี้ ห้ามพลาดมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยกันนะครับ” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเชิญชวน