ธันวาคม 11, 2019

สาวอ้อมใหญ่สุดเฮงรับทองคำหนัก30บาทรางวัลที่1สลากกาชาดการกุศล

เมื่อวันที่11 ธันวาคมที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐมนายชาญนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนางธัมมิกาเอี่ยมแสงนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ซื้อสลากกาชาดการกุศลและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานกาชาดประจำปี2562 โดยรางวัลที่1 ทองคำแท่งหนัก30 บาท1 รางวัลให้แก่นางสาวศิริพรทรัพย์โชคชาวตำบลอ้อมใหญ่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมผู้โชคดีถูกรางวัลที่1สลากกาชาดการกุศลประจำปี2562 นอกจากนั้นยังมีผู้โชคดีถูกรางวัลที่2 ทองคำแท่งหนัก10 บาท2 รางวัล  รางวัลที่3 สร้อยคอทองคำหนัก1 บาท  10 รางวัล, รางวัลที่4 สร้อยคอทองคำหนัก1 สลึง  10 รางวัล

ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมได้จัดงานกาชาดประจำปีระหว่างวันที่8-16 พฤศจิกายน2562 โดยได้มีการจัดกิจกรรมต่างได้แก่การจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลกิจกรรมล้วงไหพาโชคกิจกรรมการแข่งขันเด็กอวดเก่ง” Nakhonpathom Talent Show 2019 การแสดงบนเวทีการประกวดPR ชุมชนและกิจกรรมเดินแบบการกุศลปฐมนคราพัสตราภรณ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้จากการจัดงานมาดำเนินงานตามพันธกิจช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยผู้พิการผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในพื้นที่จังหวัดนครปฐมต่อไป