ธันวาคม 1, 2019

ราชบุรี – เปิดงานสืบสานวัฒนธรรม 8 ชาติพันธุ์ชมขบวนแห่อย่างสวยงาม

ราชบุรี – เปิดงานสืบสานวัฒนธรรม 8 ชาติพันธุ์ชมขบวนแห่อย่างสวยงาม


สภาวัฒนธรรมจังหวัดเปิดงานสืบสานวัฒนธรรม 8 ชาติพันธุ์ บริเวณหน้าโรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง มีสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นถิ่นและขนมไทยพื้นบ้านชมขบวนแห่อย่างสวยงาม


เวลา 17.00 น. ( 1 ธ.ค. 62 ) นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางนภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัด นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมเปิดโครงการสืบสานงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ที่บริเวณลานหน้าโรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง มีชาวไทยเชื้อสายรวม 8 ชาติพันธุ์ เข้าร่วมเดินในริ้วขบวนเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขบวนตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนดรุณาราชบุรี ผ่านถนนไกรเพชร มุ่งสู่โรงยิมเนเซี่ยม ขบวน 8 ชาติพันธุ์ประกอบด้วย ชาวไทยพื้นถิ่น ไทยจีน ไท – ยวน ไทยทรงดำ ไทยเขมรลาวเดิม ไทยกะเหรี่ยง ไทยมอญ และไทยลาวเวียง แต่ละริ้วขบวนประชาชนเชื้อสายชาติพันธุ์ได้แต่งกายมาในชุดประจำถิ่น มีการประดับตกแต่งริ้วขบวนอย่างสวยงาม โดยเฉพาะริ้วขบวนชาติพันธุ์ไทยจีน หนุ่มสาวแต่งกายมาในชุดสีแดงมงคล นำมังกรเล่นไฟนำหน้าขบวน และยังมีริ้วขบวนของชาติพันธุ์ไทยมอญที่สาวแต่งกายมาในชุดพื้นถิ่นนั่งอยู่บนหลังเกวียนในสมัยโบราณ และยังมีริ้วขบวนต่าง ๆ ที่ชาวไทยแต่งกายประจำถิ่นรวมทั้งสิ้น 10 อำเภอ รวมกว่า 1,000 คนมาร่วมกิจกรรมในงานดังกล่าวอย่างสวยงาม


สำหรับการจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 มาจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอำเภอ สภาวัฒนธรรมตำบล เครือข่ายชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี ภาครัฐและเอกชน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรณรงค์ให้เครือข่ายวัฒนธรรมและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐเอกชน ตลอดจนประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น ชุมชน จังหวัดและของชาติ อีกทั้งยังเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนด้วย
ภายในงานมีการพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน การแสดงรำถวายพระพร การแสดงขอวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี การสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การปักผ้ากะเหรี่ยง การร้อยมาลัย การทอผ้าของชาวไท- ยวน การทำพวงมะโหด การสานตะกร้าจากใบมะพร้าว การสาธิตการทำขนมแดกงา ซึ่งเป็นของของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่ต้องใช้ครกโบราณตำผสมด้วยงาสีดำเป็นส่วนผสม นอกจากนี้ยังมีขนมไทยโบราณพื้นบ้าน อาหารของชาวไทยจีน อย่างหมี่ซั่ว อาหารคาวหวาน อาทิ ขนมหม้อแกง ลูกชุบ ทองหยอด ขนมอี๊ และอาหารพื้นที่ถิ่นอีกมากมาย

//////////////////////////////////////////


พันธุ์ – จรรยา แก้วนุ้ย จ.ราชบุรี

ข่าวล่าสุดตอนนี้