พฤศจิกายน 26, 2019

ราชบุรี – เตรียมชมไก่ยกอกในงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทพไทยที่ราชบุรี

ราชบุรี    เตรียมชมไก่ยกอกในงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทพไทยที่ราชบุรี

ที่ตลาดปลาฟิชวิลเลจ .บ้านโป่ง .ราชบุรี เตรียมจัดงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่13-15 ธันวาคม   พบกับการแสดงโชว์สัตว์เลี้ยงต่าง และการจัดนิทรรศการให้ความรู้ที่น่าสนใจมากมาย เตรียมชมไก่ยกอกที่หายชมยากในงานนี้

               ( 26 ..62 )  นายวัลลภ   เจียรวนนท์  ประธานคณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย  นายสารกิจ ถวิลประวัติ รองประธานดำเนินการ และนายนภินทร ศรีสรรพางค์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และประธานกรรมการตลาดฟิชวิลเลจ   ร่วมกันแถลงข่าวงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันศุกร์ที่  13 – วันอาทิตย์ที่  15  ธันวาคม  2562   ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง ( ฟิชวิลเลจ )  .บ้านโป่ง  .ราชบุรี  โดยมีนายทศพล  เผื่อนอุดม นายอำเภอบ้านโป่ง กล่าวต้อนรับ

             สำหรับภายในงานมีการประกวดสัตว์เลี้ยงชนิดต่าง   ได้แก่  สุนัข  แมว  ปลาสวยงาม  นกสวยงาม  นกพิราบแข่ง  นกกรงหัวจุก  ไก่แจ้สวยงาม  ไก่แจ้สายพันธุ์ดั้งเดิม ไก่ซารามอ  ไก่พื้นเมือง  แพะเนื้อแพะนม   แกะ ทั้งนี้ยังมีการประกวดสัตว์เลี้ยงชิงถ้วยรางวัล  มีการนำสัตว์เลี้ยงสายพันธุ์ใหม่   สัตว์แปลกและสัตว์หายากมาแสดงในงานด้วย   อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กและเยาวชน  ประชาชนทั่วไป  ที่พาสัตว์เลี้ยงมาร่วมงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ด้วย   พร้อมทั้งมีการจำหน่ายสัตว์เลี้ยง  อาหารสัตว์  ยารักษาสัตว์   อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ต่าง ที่เกี่ยวสัตว์เลี้ยง   

              การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของเครือเจริญโภคภัณฑ์กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนกว่า 50 องค์กร ที่มุ่งหวังเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์สัตว์เลี้ยงของไทยให้ได้มาตรฐานสากล ตลอดจนเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของตลาดสัตว์เลี้ยงให้เป็นสินค้าส่งออก และนำรายได้เข้าสู่ประเทศ นอกจากนี้สัตว์เลี้ยงถือได้ว่าเป็นสื่อกลางความรัก ความอบอุ่นและความผูกพันในครอบครัวผ่านกิจกรรมต่างๆภายในงาน   ซึ่งปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานสุนัขทรงเลี้ยงจำนวน 9 สุนัข มาแสดงความสามารถภายในงาน ได้แก่ คุณแกงแค คุณเบอร์หนึ่ง คุณเบอร์สอง คุณเบอร์สาม คุณป่าสัก  คุณน่าน  คุณปิง คุณวัง และคุณบิ๊กฟลาเวอร์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาวงการสัตว์เลี้ยงของไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล พร้อมส่งเสริมสถาบันครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

                ที่สำคัญจะได้ชมไก่ยกอก หรือ ไก่พระรามแผลงศร เป็นไก่ซารามอที่หายชมได้ยาก  นายกิตติชัย ไกลถิ่นเจ้าของฟาร์มไก่ซารามอ .นนทบุรี เปิดเผยถึงการเลี้ยงไก่ซารา มอว่า  ลักษณะเด่นของไก่ซารามอ ตัวจะเล็กที่สุดในโลก มีต้นกำเนิดมาจากประเทศมาเลเซีย จะยืนอกตั้งถือเป็นสายพันธุ์ที่ดี  คอจะต้องบิดไปข้างหลัง ขาจะต้องเชิดเป็นลักษณะสายพันธุ์ที่ดีของไก่สายพันธุ์นี้  ซึ่งทางถิ่นมาเลเซียได้นำไก่พื้นเมืองมาผสมกับไก่แจ้ญี่ปุ่น และนำลูกที่มีลักษณะเด่นใช้เวลากว่า 10 ปีจึงจะได้ไก่สายพันธุ์นี้ เป็นไก่เลี้ยงไว้เพื่อสวยงามราคาจะแพงหากอยู่ที่ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นถิ่นต้นกำเนิด มีคู่ละกว่า 20,000 บาท  ลูกไก่ขายตัวละ 7-8 พันบาท  ส่วนในประเทศไทยยังไม่ค่อยนิยมมากนักเนื่องจากเลี้ยงยาก และยังได้ไก่ที่มีความสวยยากอีก ราคาอยู่ประมาณคู่ละ 1,500 – 2,000 บาท  แต่ถ้าลักษณะที่สวยงามขายประมาณคู่ละ 4,000-5,000 บาท  ซึ่งจะมีต่างประเทศนิยมมาหาซื้อไก่ลักษณะสวย เนื่องจากที่นี่มีราคาไม่แพง การเลี้ยงไม่ยากแต่ได้ไก่สวยยาก โดยไก่ชนิดนี้ยิ่งเลือดชิดมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดึงถอยหลังเท่านั้น  ทำให้ความพิการจะมีสูง  ซึ่งหากผสมเลือดชิดพอเหมาะแล้วจะมีความสวยงามพอดี แต่หากทำเลือดชิดมากเกินไปจะทำให้เป็นไก่พิการ จึงทำให้คนเลิกเลี้ยงไปเยอะ จึงจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ลักษณะพันธุกรรมไก่สายพันธุ์นี้อย่างละเอียดด้วย  ซึ่งไก่พันธุ์ซาลามอนี้ทางประเทศมาเลเซียจะเรียกว่าศรีรามามีความหมายคือ ไก่พระราม  ซึ่งมีลักษณะรูปร่างคล้ายกับพระรามแผลงศร ทำให้ลักษณะแตกต่างไปจากไก่ทั่วไป

                 นอกจากนี้ยังมีการนิทรรศการและกิจกรรมตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ สุนัข แมว   ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์  การจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงราคาพิเศษ  อาทิ  อาหารสุนัขเลิฟแคร์ สมาร์ทฮาร์ทโกลด์  สมาร์ทฮาร์ท อาหารแมว มีโอ  อาหารม้า  แม็กวิน  และอาหารปลา ออพติมั่ม และกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย

 

                                            /////////////////////////////////////

พันธุ์จรรยา  แก้วนุ้ย .ราชบุรี