ตุลาคม 15, 2019

สมาคมทหารผ่านศึก จ.นครปฐม แถลงจัดงาน”ปันน้ำใจสู่ทหารผ่านศึกจังหวัดนครปฐม”

 สมาคมทหารผ่านศึก จ.นครปฐม แถลงจัดงาน”ปันน้ำใจสู่ทหารผ่านศึกจังหวัดนครปฐม”

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ เรือนรับรองลีลาวดี โรงเรียนทวาราวดี จังหวัดนครปฐม ถ.ทหารบก ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม พันตรี กมล ระเวกโสม นายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดนครปฐม  พันเอก(พิเศษ) สมเพชร ปาปะโข ที่ปรึกษาพิเศษด้านกฎหมาย สมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดนครปฐม แถลงข่าวการจัดงาน “ปันน้ำใจสู่ทหารผ่านศึกจังหวัดนครปฐม” ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงเรียนทวาราวดี จังหวัดนครปฐม เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือทหารผ่านศึก ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพ เจ็บป่วยทุพพลภาพ ขาดผู้อุปการะดูแล หรือเมื่อเสียชีวิต เพื่อเป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา แก่บุตร-ธิดา ของทหารผ่านศึกที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ ประจำสำนักงานสมาคมทหารผ่านศึกที่จำเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะสำนักงานและเก้าอี้ ฯลฯ และ จัดหาครุภัณฑ์สายแพทย์ อาทิเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง รถเข็นสำหรับผู้พิการ และไม้เท้า ภายในวันงานมีการแสดงกิจกรรมการกุศล พบกับการแสดงมินิคอนเสิร์ต รำวงยอนยุคชาวบ้านคณะ “อ๊อดโพร์เอส” และมายากลต่าง ๆ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายกิจกรรม 081-496 3025 และ พันตรี กมล ระเวกโสม 065-684 4292

 

ข่าวประชาสัมพันธ์