ตุลาคม 9, 2019

ราชบุรี – นายกสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยแนะรัฐช่วยลดปัจจัยผลิตเลี้ยงกุ้ง

ราชบุรี – นายกสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยแนะรัฐช่วยลดปัจจัยผลิตเลี้ยงกุ้ง


นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย และผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้ง อ.บางแพ จ.ราชบุรี เผยอยากให้ภาครัฐช่วยเหลือในการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้กับผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งทั่วประเทศ
( 9 ต.ค. 62 ) นายประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย และเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งชาว อ.บางแพ จ.ราชบุรี กล่าวถึงการหาแนวทางการช่วยเหลือของภาครัฐ กรณีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทั่วประเทศกำลังประสบปัญหาราคากุ้งขาวแวนนาไมตกต่ำ และต้นทุนการผลิตสูงว่า กรณีเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทางภาคใต้เตรียมยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น ส่วนตัวคิดว่า เป็นเรื่องที่ราคาของผลผลิต และผลพวงทั่วโลกเหมือนกันหมด ถ้าอยากจะให้ภาครัฐช่วย ขอให้ช่วยเรื่องปัจจัยการผลิต เรื่องนี้น่าจะเป็นไปได้ แต่จะต้องแก้ไขในภาพรวม ซึ่งเรื่องนี้ทางนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้พยายามให้เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งกระจายสินค้าออกจากคอขวด โดยให้ส่งไปต่างประเทศบ้าง ขายในประเทศบ้าง พร้อมทั้งรณรงค์จัดงานให้มีการบริโภคกุ้งกันมากยิ่งขึ้นและต่อเนื่อง เช่น การจัดงานวันกุ้งบางแพ งานธงฟ้า เป็นต้น คิดว่าน่าจะช่วยเหลือเกษตรกรได้มากกว่า
นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย และเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งชาว อ.บางแพ กล่าวอีกว่า อยากให้ทางภาครัฐช่วยเหลือด้านการผลิตทำอย่างไร ที่จะช่วยให้มีต้นทุนลดลง เนื่องจากขณะนี้ทางประเทศจีน เวียดนาม ซึ่งได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับผู้เลี้ยง เพื่อที่จะนำผลผลิตมาสู้กัน แต่ของประเทศไทยในเรื่องปัจจัยการผลิตราคายังคงสูงอยู่ ทำให้ต้นทุนสูงกว่าจีน และรัฐบาลก็ไม่ค่อยได้ช่วยเหลือเรื่องปัจจัยการผลิต จึงทำให้ต้นทุนการผลิตสูง ถ้าหากต้นทุนต่ำก็สามารถสู้กับที่อื่นได้อย่างสบาย เนื่องจากมีเทคโนโลยีและพื้นที่มีศักยภาพที่จะสามารถสู้ได้อยู่แล้วถ้าภาครัฐให้ความสำคัญ
โดยพื้นที่ราชบุรี มีการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมน้อยกว่าการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ในเดือนหน้านี้ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัด เตรียมให้ตนเดินทางไปออกบูธที่ประเทศจีน เพื่อเป็นการกระจายสินค้า และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องกุ้ง ขณะนี้ สมาชิกที่อยู่ในสมาคมเพาะเลี้ยงกุ้งแห่งประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 2,000 ราย กระจายอยู่ทั่วประเทศ ส่วนของราชบุรีมีสมาชิกอยู่ประมาณเกือบ 600 ราย ในพื้นที่ อ.บางแพ พื้นที่เลี้ยงอยู่ประมาณ 21,000 ไร่ สามารถส่งออกกุ้งขายทั้งใน และต่างประเทศปีละหลาย ล้านบาท..

//////////////////////////////////////
พันธุ์ – จรรยา แก้วนุ้ย จ.ราชบุรี