ตุลาคม 4, 2019

ราชบุรี – ร.10 พระราชทานพระราชกระแสชมเชยช่างซ่อมจักรยานยนต์พิการสู้ชีวิต

ราชบุรี – ร.10 พระราชทานพระราชกระแสชมเชยช่างซ่อมจักรยานยนต์พิการสู้ชีวิต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พล.อ.ต. วีรพันธ์ ภูวจินดา เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญพระราชกระแสชมเชยนายนพเก้า นาแป้น ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์มีร่างกายพิการครึ่งท่อน แต่สามารถต่อสู้ชีวิตเลี้ยงดูแลครอบครัวได้อย่างน่ายกย่อง
เวลา 09.00 น. ( 4 ต.ค. 62 ) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศตรี วีรพันธ์ ภูวจินดา เป็นผู้แทนพระองค์อันเชิญพระราชกระแสพระราชทานชมเชยแก่นายนพเก้า นาแป้น อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 80/2 หมู่ 5 ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน อ.โพธาราม โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเข้าร่วมพิธี
พลอากาศตรี วีรพันธ์ ภูวจินดา ผู้แทนพระองค์ได้อันเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชมเชยนายนพเก้า นาแป้น ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ซึ่งมีร่างกายเพียงครึ่งท่อนว่า “ ตามที่มีการเผยแพร่ข่าสารที่น่าชื่นชมนายนพเก้าได้ต่อสู้ชีวิตโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทางร่างกายมีความขยันหมั่นเพียรมุมานะ เรียนรู้ สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีพลังพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ ทำให้สังคมเชื่อมั่นในศักยภาพ พร้อมเปลี่ยนมุมมองความคิด และชื่นชมในความสามารถ อีกทั้งเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี มองโลกในเชิงบวก ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ถือได้ว่าเป็นยอดนักสู้ ผู้ฟันฝ่าเอาชนะอุปสรรคต่างๆ เป็นตัวอย่างอันดีในการต่อสู้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติ ควรได้รับการยกย่องชมเชย ให้เป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป ”


นายนพเก้า นาแป้น เปิดเผยว่า รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตา และรู้ดีใจมาก ทุกวันนี้ก็ยังคงยึดอาชีพเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์อย่างนี้เรื่อยไป ความเป็นอยู่ก็ยังเหมือนเดิม โดยมีลูก 2 คน กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และคนเล็กกำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาล
นางระเบียบ เรืองพยัคฆ์ อายุ 56 ปี ภรรยา กล่าวว่า ชอบที่สามีเป็นคนสู้ชีวิต จึงไม่รังเกียจและได้แต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันมากว่า 10 ปีแล้ว โดยครอบครัวต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อสามีและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
โอกาสนี้นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ร่วมพูดคุยกับนางสำเนียง นาแป้น อายุ 90 ปี มารดาของนายนพเก้า บุตรชายที่ยังทำงานเป็นช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์อยู่ที่อยู่ในตำบลบ้านสิงห์ อ.โพธาราม จบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 2 มีรายได้ประมาณ 12,000 บาทต่อเดือน ส่วนนางระเบียบมีอาชีพรับจ้าง รายได้ประมาณ 1,500 บาท ซึ่งทางครอบครัวได้ช่วยกันดูแลเลี้ยงลูกใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมที่น่ายกย่อง
////////////////////////////////////////////////////
พันธุ์ – จรรยา แก้วนุ้ย จ.ราชบุรี

ข่าวล่าสุดตอนนี้