กันยายน 29, 2019

ราชบุรี – ตระกูล ” รัตนเสนีย์ ” สร้างพระถวายเป็นพุทธบูชา(ภาพชุด)

ราชบุรี – ตระกูล ” รัตนเสนีย์ “  สร้างพระถวายเป็นพุทธบูชา

               (  29 ก.ย. 62 )  นายประยูร รัตนเสนีย์  อธิบดีกรมที่ดิน ร่วมกับบรรดาญาติพี่น้องตระกูล ” รัตนเสนีย์ ” จัดสร้างพระพุทธรัตนบารมี ถวายเป็นพุทธบูชา ประดิษฐานประจำ ณ ศาลาการเปรียญวัดธรรมวิโรจน์   ในโอกาสจัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลแด่บรรพบุรุษของตระกูล ” รัตนเสนีย์ ” ผู้ล่วงลับ  ณ บ้านพักริมน้ำ ตำบลบ้านไร่  อำเภอเมืองราชบุรี 

             และในโอกาสนี้ มีบรรดาญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท มิตรสหาย ที่มาร่วมพิธี ถือโอกาสแสดงความยินดี ที่ท่านอธิบดีประยูร รัตนเสนีย์ ได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2562 ที่จะถึงนี้