กันยายน 18, 2019

ศึกษาศาสตร์ มก. จัดเดิน-วิ่งการกุศล ช่วยนร.ดีขาดแคลนทุนทรัพย์

ศึกษาศาสตร์ มก. จัดเดิน-วิ่งการกุศล ช่วยนร.ดีขาดแคลนทุนทรัพย์

วันที่ 18 กันยายน ที่ห้องสัมมนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอำเภอกำแพงแสน เป็นประธานในการแถลงข่าวจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล “ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มินิมาราธอน ครั้งที่ ๑๓”

นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอำเภอกำแพงแสน กล่าวว่า ทางอำเภอได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลฯ จะมีส่วนช่วยให้ประชาชนในอำเภอได้ออกกำลังกาย และทางอำเภอมีความพร้อมอย่างยิ่งในการอำนวยความสะดวก ในด้านต่างๆ รวมถึงพร้อมต้อนรับนักวิ่งจากทั่วประเทศที่จะหลั่งไหลเข้ามา

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เนื่องจากมีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน เส้นทางในวิทยาเขตกำแพงแสน เหมาะสำหรับการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพเป็นอย่างมาก บรรยากาศร่มรื่น มีต้นไม้ใหญ่ตลอดเส้นทาง  มีความปลอดภัย และที่สำคัญในช่วงเดือนพฤศจิกายน อากาศจะเย็นสบาย  เชื่อว่านักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมจะมีความสุขที่เข้าร่วมการแข่งขันและประทับใจที่มาวิทยาเขตกำแพงแสน

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย  พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กล่าวว่า ในปีนี้ทางคณะฯ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เพื่อหารายได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี  ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน แต่มีฐานะยากจน  ร่วมถึงการพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาโดยจะมอบให้กับ นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ในอำเภอกำแพงแสน  จำนวน ๗ โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน  โรงเรียนบ้านหนองขาม  โรงเรียนวัดไร่แตงทอง  โรงเรียนวัดห้วยผักชี  โรงเรียนบ้านอ้อกระทุ้ง  โรงเรียนวัดหนองจิก และโรงเรียนบ้านคลองตัน

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์  แก้วจรัสวิไล รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์  แก้วจรัสวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประธานจัดการแข่งขัน กล่าวว่า การแข่งขันกิจกรรมสำหรับบุคคล 4 ประเภท ได้แก่  1) ประเภทบุคคลทั่วไป 2) ประเภทเยาวชน  นักเรียน นิสิต
3) ประเภทครอบครัว  และ 4) ประเภท VIPโดยมีระยะการแข่งขัน 3 ระยะ ได้แก่  1) เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 กิโลเมตร 2) วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร  และ 3) วิ่งมินิมาราธอน  10.4  กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางในวิทยาเขตกำแพงแสน  โดยมีจุดเริ่มต้นและเส้นชัยที่โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน และในบริเวณงานมีการจำหน่ายสินค้าทางเกษตรจากนิสิตของคณะฯ ด้วย

ข่าวล่าสุดตอนนี้