กันยายน 11, 2019

ราชบุรี – เปิดท่องเที่ยวโดยชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนไทย

ราชบุรี – เปิดท่องเที่ยวโดยชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนไทย(ชมภาพ)

  ผู้ว่าอนุมัติงบประมาณ 1 ล้านบาท ส่งเสริมการท่องเที่ยว   เปิดตลาดชุมชนชายแดนไทย  หมู่ที่ 7 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี  จำหน่ายพืชผัก ผลไม้ ชูเอกลักษณ์เสริมการท่องเที่ยว  ตามคำขวัญ “ เยือนเมืองถิ่นตะวันตก เสพเสน่ห์แห่งน้ำตกวังครก เที่ยวชมไร่สวนผักกาด ลิ้มรสชาติเห็ดโคนป่า มรดกรักษาแห่งบ้านบึงใต้ ”

                ( 10 ก.ย.62 ) นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา  ส.ส.ราชบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ  นายฑรัท เหลืองสะอาด นายอำเภอบ้านคา  นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัด   องค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบึงใต้หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านคาอำเภอบ้านคา จ.ราชบุรี โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ชาวบ้านในท้องถิ่นได้ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดชนเผ่ากะเหรี่ยง ซึ่งเป็นเสื้อผ้าพื้นถิ่นของชุมชนชาวไทยที่อยู่ตามแนวชายแดนคงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างสวยงาม 

              โครงการดังกล่าวเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบึงใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา เพื่อให้กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ให้มีการพัฒนาด้านการค้นหาเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ทั้งในด้านสินค้า วัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมของท้องถิ่น เพื่อให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้ของประชาชนในหมู่บ้านจากการบริการการท่องเที่ยว และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่การเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชนและผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ OTOP และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวชุมชน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ผลไม้แปรรูป หัวไชเท้าแปรรูป พริกแกง กล้วยฉาบ เผือกฉาบและกิจกรรมประเพณีผูกขวัญกินข้าวห่อ ซึ่งถือเป็นประเพณีเดือน 9 ที่ศักดิ์สิทธิ์  ชาวกะเหรี่ยงจะจัดขึ้น ปีละ 1 ครั้ง เป็นประเพณีนี้ที่มีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่า ตายาย  การผูกเพื่อให้โชคให้ลาภตัวเอง  มีความสุข ความเจริญ  การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดำเนินการจัดโรดโชว์แสดงและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการจัดการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของหมู่บ้านท่องเที่ยวและสาธิตกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2562

               นายสุทธิรักษ์ หงส์สะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี  กล่าวว่า เป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน บริหารจัดการโดยชุมชนด้านการท่องเที่ยว หลังจากที่นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้อนุมัติงบประมาณมาจำนวน 1 ล้านบาท เรื่องการบริหารจัดการงบแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับการบริหารจัดการโดยการท่องเที่ยวโดยชุมชน จะเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องศักยภาพผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชนที่จะรองรับเรื่องนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในหมู่บ้าน สำหรับหมู่บ้านนี้มีความเป็นธรรมชาติโดยมีเอกลักษณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม มีน้ำตกป่าวังครก มีวัดป่าวังครกเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่มีประชาชนมาปฏิบัติธรรมต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีนกเงือกได้อาศัยอยู่ในพื้นถิ่นที่นี่ด้วย ถือเป็นหมู่บ้านแห่งใหม่ที่เปิดตัวอีกแห่งหนึ่ง ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตร ผัก ผลไม้ มีทั้งผักกาดหรือหัวไชโป้วที่เป็นแหล่งปลูกที่ใหญ่ที่สุดใน จ.ราชบุรี  จะเปิดตลาดทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น  เรียกว่าตลาดบ้านบึงใต้  “เยือนเมืองถิ่นตะวันตก เสพเสน่ห์แห่งน้ำตกวังครก เที่ยวชมไร่สวนผักกาด ลิ้มรสชาติเห็ดโคนป่า มรดกรักษาแห่งบ้านบึงใต้ “ 

                  นายฑรัท เหลืองสะอาด นายอำเภอบ้านคา กล่าวว่า บ้านคามีความหลากหลาย ทำให้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนเห็นความสำคัญจึงได้เลือกบ้านบึงใต้ในตำบลบ้านคา อ.บ้านคาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับเมืองรอง  มีความเหมาะสมทั้งด้านเกษตร ทางธรรมชาติ มีน้ำตก ภูเขาสวยงาม  มีฟาร์มกล้วยไม้ที่จำหน่ายราคาไม่แพง ชาวบ้านยังเก็บผักกูดที่ขึ้นจากธรรมชาติส่วนหนึ่ง อีกส่วนก็ปลูกเองปลอดสารมาวางขายราคาไม่แพง ที่นี่จะมีการรวมทีมจากกลุ่มสตรีแม่บ้านมาร่วมกันจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ สำหรับการเดินทางนั้นจะใช้เส้นทางหลักถนนป่าหวาย- บ้านคา  ก่อนถึง อ.บ้านคา 1 กิโลเมตร จะมีเส้นทางให้เลี้ยวขวามาทางถนนผ่านโรงเรียนบ้านบึงมโนประชาสรรค์ ขับเรื่อยมาก็จะมาเจอที่ตลาดบ้านบึงใต้นี้ตั้งอยู่ริมถนน 

                                      ///////////////////////////////////////

พันธุ์  – จรรยา  แก้วนุ้ย จ.ราชบุรี