กันยายน 10, 2019

แสดงความยินดีตำแหน่งใหม่

แสดงความยินดีตำแหน่งใหม่


คุณภัทรพล แก้วสกุณี ดารา/นักแสดงละครสารวัตรใหญ่ทางช่อง 7 สี เป็นตัวแทนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย วิโรจน์วรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้บริหารและคณาจารย์ทุกท่าน เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วันก่อน

/////////////////////////////////////////////////////////////////
พันธุ์ – จรรยา แก้วนุ้ย จ.ราชบุรี