กันยายน 8, 2019

กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำอุบลฯยังหนั

กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำอุบลฯยังหนัก

            

กรมทางหลวงโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์แจ้งว่า  กรมทางหลวงได้ทำการสรุปเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ  สถานการณ์น้ำปัจจุบันวันที่  8 กันยายน2562 เวลา15.00 . พบทางหลวงถูกน้ำท่วม5 จังหวัดได้แก่ยโสธรอุบลราชธานี  อำนาจเจริญ  ร้อยเอ็ด  และศรีสะเกษ  ทางหลวงที่การจราจรผ่านไม่ได้15 แห่งรายละเอียดดังนี้

       .ยโสธรจำนวน1 แห่ง

        1. ทล.23 ตอนบ้านย่อบ้านสวนช่วงกม.ที่216-220

น้ำท่วมสูงระดับน้ำสูง75 ซม. ใช้ทางเลี่ยงจากทล.23 ที่กม.202 เลี้ยวขวาเข้าทล.2083 ไป      .มหาชนะชัยเลี้ยวซ้ายเข้าทล.2351 ไป.ยางชุมน้อยเลี้ยวซ้ายเข้าทล.2086 บรรจบทล.226 เข้าสู่.อุบลราชธานี

       .ร้อยเอ็ดจำนวน3 แห่ง

        2. ทล.202 ตอนโนนศรีชัยบ้านบ่อช่วงกม.ที่254 – 258

น้ำท่วมสูงระดับน้ำสูง30 – 40 ซม. ใช้ทางเลี่ยงทล.23 .คำเขื่อนแก้วเลี้ยวขวาที่สี่แยกคำเขื่อนแก้วไปทล.2083 เลี้ยวขวาที่แยกมหานะชัยทล.2043 มุ่งหน้าสี่แยกโนนศรีชัย

        3. ทล.2043 ตอนยางเฌอมหาชนะชัยช่วงกม.ที่41 – 43

น้ำท่วมสูงระดับน้ำสูง89 ซม. ใช้ทางเลี่ยงจาก.ร้อยเอ็ดใช้ทล.215 ไป.สุวรรณภูมิใช้ทล.202 ที่กม.245 เลี้ยวซ้ายเข้าทล.2043

        4. ทล.2043 ตอนยางเฌอมหาชนะชัยช่วงกม.ที่45 – 46

น้ำท่วมสูงระดับน้ำสูง40 ซม. ใช้ทางเลี่ยงจาก.ร้อยเอ็ดใช้ทล.215 ไป.สุวรรณภูมิใช้ทล.202 ที่กม.245 เลี้ยวซ้ายเข้าทล.2043

       .อุบลราชธานีจำนวน9 แห่ง

        5. ทล.23 ตอนบ้านสวนเขื่องในช่วงกม.ที่220-226

น้ำท่วมสูงระดับน้ำสูง60 – 155 ซม. ใช้ทางเลี่ยงจากทล.212 ไป.อำนาจเจริญจากนั้นใช้ทล.202 มุ่งหน้าไปจ.ยโสธร

       6. ทล.2049 ตอนม่วงสามสิบพนาช่วงกม.ที่14-16

เส้นทางขาดปิดการจราจรตั้งแต่กม.12 – 17  ระดับน้ำสูง10 ซม. ใช้ทางเลี่ยงจากอ.ม่วงสามสิบทล.2112 ไป.ลืออำนาจากนั้นเลี้ยวขวาใช้ทล.2134 ไปอ.พนา

       7. ทล.2050 ตอนอุบลราชธานีตระการพืชผลช่วงกม.ที่29-36

น้ำท่วมสูงระดับน้ำสูง80-110 ซม. ใช้ทางเลี่ยงที่1 จากอ.วารินชำราบใช้ทล.2112 เลี้ยวขวาที่อ.ลืออำนาจเข้าสู่ทล.2134 เพื่อไปอ.ตระการพืชผล  และเส้นทางเลี่ยงที่2 ใช้ทล.231 ที่กม.36 เข้าสู่ทช.อบ.4005 ถึงบ้านม่วงโคนเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทล.2134

       8. ทล.2382 ตอนเขื่องในธาตุน้อยช่วงกม.ที่2 – 3

น้ำท่วมสูงระดับน้ำสูง20-80 ซม. ทางเลี่ยงอยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยงจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

       9. ทล.2383 ตอนม่วงสามสิบดู่น้อยช่วงกม.ที่11 – 15

น้ำท่วมสูงระดับน้ำสูง60-110 ซม. ทางเลี่ยงอยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยงจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

       10. ทล.2404 ตอนเขื่องในนาคำใหญ่ช่วงกม.ที่0 – 4

น้ำท่วมสูงระดับน้ำสูง30 – 100 ซม.ทางเลี่ยงอยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยงจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่             

        11. ทล.2404 ตอนเขื่องในนาคำใหญ่ช่วงกม.ที่4+800

คอสะพานชำรุดปิดการจราจรทางเลี่ยงอยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยงจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่             

        12. ทล.2406 ตอนบ้านโคกธาตุกลางช่วงกม.ที่5 – 8

น้ำท่วมสูงระดับน้ำสูง30 – 80 ซม. ใช้ทางเลี่ยงทล.23 ที่กม.202 เลี้ยวขวาเข้าทล.2083 ไปอ.มหาชนะชัยเลี้ยวซ้ายเข้าทล.2351 ไปอ.ยางชุมน้อยเลี้ยวซ้ายเข้าทล.2086 บรรจบทล.226 เข้าสู่จ.อุบลราชธานี

        13. ทล.2413 ตอนบ้านเอ้หนองขอนช่วงกม.ที่12 – 13

น้ำท่วมสูงระดับน้ำสูง141 ซม. ทางเลี่ยงอยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยงจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่             

.อำนาจเจริญจำนวน1 แห่ง

       14. ทล.2210 ตอนขมิ้นน้ำปลีกช่วงกม.ที่21-22

น้ำท่วมสูงระดับน้ำสูง75 ซม. ใช้ทางเลี่ยงจากแยกน้ำปลีกใช้ทล.202 ไปตัวเมืองอำเภออำนาจเจริญเลี้ยวขวาเข้าทล.212 ลืออำนาจไปแยกบ้านหลักชัยเลี้ยวขวาเข้าหัวตะพานทล.2210

              

        .ศรีสะเกษจำนวน1 แห่ง   

        15. ทล.2412 ตอนท่าศาลาละทายช่วงกม.ที่12-16

น้ำท่วมสูงระดับน้ำสูง60 ซม. ทางเลี่ยงอยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยงจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่             

                                                                                      

        ทั้งนี้กรมทางหลวงได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัยอุปกรณ์นำทางในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลายโดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทางปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทางสภาพการจราจรหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวงแขวงทางหลวงและหมวดทางหลวงในพื้นที่และสายด่วนกรมทางหลวง1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24 ชั่วโมง)                                           

            

           ฝ่ายประชาสัมพันธ์