เสาร์. ธ.ค. 14th, 2019

ราชบุรี – รพ.สต.ดอนทราย นำวัตกรรมใหม่นวดกดจุดเท้าหยุดบุหรี่

ราชบุรี – รพ.สต.ดอนทราย  นำวัตกรรมใหม่นวดกดจุดเท้าหยุดบุหรี่

ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  นำวัตกรรมใหม่แบบอย่างจากมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ร่วมกับ สสส. มานวดกดจุดฝ่าเท้า หยุดบุหรี่ได้จริง

               นี่คือโครงการ “ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ” ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  ที่มีผู้เข้ามาใช้บริการจำนวนมาก   ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่เคยสูบบุหรี่อย่างหนัก แล้วเกิดปัญหาสุขภาพ ทำให้ต้องหาวิธีเลิกสูบบุหรี่  จึงได้เข้ามาทดลองใช้บริการนวดกดจุดที่ฝ่าเท้า เพื่อช่วยคลายอาการอยากสูบบุหรี่ลดลง  สุดท้ายก็สามารถเลิกสูบได้ตลอด  และได้ชักชวนให้ผู้ที่สูบบุหรี่เข้าไปทดลองนวด ทำให้ตอนนี้ มีผู้เลิกสูบบุหรี่ได้แล้วจำนวนมาก  และเริ่มเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม  จนผู้ที่มานวดกดจุดหลายคนพูดเป็นเสียเดียวกันว่าเลิกได้จริง โดยทดลองกับผู้ที่สูบบุหรี่ 120 คน  สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์  

             นางจิตรลดา    เนียมรักษา นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย   เผยว่า  ได้เข้ามาสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออปุกรณ์ที่จะช่วยในการนวด  รวมทั้งมาช่วยให้กำลังใจกับผู้ที่เข้ามานวดเพื่อจะเลิกสูบบุหรี่ได้

              นางสมศรี   โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย  กล่าวว่า   ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาอาการไอและเป็นคนไข้เดิม ๆ  มักจะบ่นว่าขอยาที่แรงกว่าเดิม  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย และจะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจในลำดับต้น ๆ   และเป็นความโชคดีที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สสส.จัดอบรมเรื่องการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพื่อเลิกบุหรี่  หลังจากทาง รพ.สต.ดอนทราย  จัดเจ้าหน้าที่ไปอบรมมา  จึงได้ทดลองนำศาสตร์กดจุดมาใช้กับผู้ป่วยที่มารักษาที่ รพ.สต.ดอนทราย  เพื่อจะได้ยืนยันได้ว่าศาสตร์ที่ทางมหาวิทยาลัยคิดค้นมานั้นใช้ได้จริง โดยทดลองกับผู้ที่สูบบุหรี่ 120 คน แต่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์  ที่ทางองค์การอนามัยโลกถือว่าสุดยอดแล้ว  

               รพ.สต.ดอนทราย ถือเป็นคลินิกแรกของ จ.ราชบุรี ที่สามารถนวดกดจุดสะท้อนเท้าแล้วเลิกบุกหรี่ได้จริง  และยังเป็นการทำงานเชิงรุกโดยเข้าไปประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านให้กับผู้ที่อยากเลิกบุหรี่ได้มาทดลองนวดดู   ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2559  และปีนี้เป็นที่ 3 แล้ว ที่ทาง รพ.สต.ดอนทรายได้ทำมา    วิธีการทำ คือนวดกดจุด  5 จุด  ใต้ฝ่าเท้า บริเวณต่อมที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่จะอยู่ที่นิ้วโป้ง  โดยเริ่มจากกดจุดที่นิ้วโป้งเท้าข้างซ้ายก่อน เป็นจุดที่ควบคุมสมองใหญ่ สมองเล็ก  ต่อมใต้สมอง  ลำคอ ท่อหายใจ และจมูก  พอกดลงไปจะทำให้สมองโล่งและจะมีสารโดปามีนหลั่งออกมา  จะทำให้ผู้ที่เลิกบุหรี่จะไม่หงุดหงิด  ไม่เครียด   

                สารเคมีที่หลั่งออกมานั้น จะช่วยทำให้จิตใจเข้มแข็ง  ถ้านวดครบ 10 วัน ก็สามารถเลิกบุกหรี่ได้  ผู้ที่เคยสูบแล้ว จะกลับไปสูบใหม่จะรู้สึกได้ว่า บุหรี่รสชาติเปลี่ยนไป และจะมีความรู้สึกขมทำให้เลิกได้  แต่ทั้งนี้สภาพแวดล้อมก็มีส่วนช่วยด้วย  โดยคนรอบข้างจะต้องให้กำลังใจในการที่จะเลิกสูบบุหรี่   ตั้งแต่เริ่มโครงการมานั้นมีผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ได้อย่างจริงจัง  369 คน ในระยะเวลาเกือบ 4 ปี  สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้ามารับบริการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพื่อเลิกบุหรี่สามารถมารับบริการได้ที่ รพ.สต.ดอนทราย  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

                  นายเขมชาติ  สถิตตันติเวทย์  ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด กล่าวว่า  ทางโรงไฟฟ้าเห็นว่า โครงการนวดกดจุดเพื่อเลิกบุหรี่ มีประโยชน์ต่อชุมชนส่วนรวมมาก  จึงได้จัดงบประมาณบางส่วนมาสนับสนุนในการซื้ออุปกรณ์ และช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนชุมชนได้เข้ามาใช้บริการนี้  เนื่องจากที่ รพ.สต.แห่งนี้ได้รับรางวัลระดับประเทศเรื่องของการนวดเลิกบุหรี่  ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะสุขภาพนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญต่อชีวิต

               ผู้สนใจสมามารถติดต่อได้ที่ รพ.สต. ดอนทราย เลขที่  63  หมู่ 2 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  โทร. 032-206809    แฟกซ์  032-206809  

                                  ////////////////////////////////////////////////////////////

พันธุ์ – จรรยา  แก้วนุ้ย จ.ราชบุรี