พุธ. ธ.ค. 11th, 2019

ส.ส.นครปฐมร่วมเปิดอตร.ภาคประชาชนที่กำแพงแสน

ส.ส.นครปฐมร่วมเปิดอตร.ภาคประชาชนที่กำแพงแสน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่อาคารประวิทย์อินทรา เลขที่ 377 (สี่แยกไฟแดง ตลาดกำแพงแสน) ม.1 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม นายพานุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ ส.ส.เขต 2 นครปฐม เป็นประธานในพิธีทางศาสนา เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (อตร.) จังหวัดนครปฐม (กำแพงแสน)มีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอำเภอกำแพงแสน ร่วมเปิดสำนักงานฯ โดยนายสงวน นาทวัฒน์หัตถพล ผอ.การใหญ่ อตร. กล่าวว่านายสุนทร สมัยนิยม (ประธานอำเภอกำแพงแสน) อายุ 42 ปี ที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจขนส่ง และมีอู่ซ่อมรถ พร้อมครอบครัวตระกูล “สมัยนิยม” ชาวอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต ซื่อตรง เป็นคนใจดี มีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น และยังเป็นคนรักความยุติธรรม แต่ไม่ชอบข่มเหงรังแกหรือเอาเปรียบผู้อื่น เป็นคนขยันหมั่นเพียร และเป็นคนที่ชอบทำงานเพื่อสังคม และเสียสละเพื่อส่วนรวมอีกด้วย สมัยเด็ก ๆ เขามีชีวิตค่อนข้างลำบาก จึงต้องพยายาม มีมานะอดทนต่อสู้ทำงานด้วยลำแข้งของตนเองทุกอย่าง จนมีธุรกิจรถบรรทุกและอู่ซ่อมรถมาจนถึงทุกวันนี้ แต่ด้วยที่ผ่านมาตนเองมักพบปัญหา การถูกเอารัดเอาเปรียบ การถูกรังเก และไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมมากขึ้น ทั้งจากหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้นในเมื่อชีวิตและครอบครัวต่างประสบความสำเร็จ มีธุรกิจ มีความมั่นคง และเป็นที่ยอมรับของสังคมแล้ว จึงได้มีความคิดที่จะทำความดีให้กับประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จึงได้ปรึกษากับผู้รู้และนักกฎหมาย เพื่อตั้งสำนักงานองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (อตร.) ขึ้น ณ อาคารประวิทย์อินทรา เลขที่ 377 (บริเวณสี่แยกไฟแดง ตลาดกำแพงแสน) ม.1 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เพื่อรับปรึกษาและช่วยเหลือประชาชน ทั้งด้านกฎหมาย หรือ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และไม่ได้รับความเป็นธรรม จากหน่วยงานหรือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถมารับคำปรึกษาและว่าความทั้งคดีแพ่งและอาญา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

/////