พุธ. ธ.ค. 11th, 2019

พ่อเมืองนครปฐม นำพสกนิกร พัฒนาแหล่งน้ำคลองห้วยจระเข้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พ่อเมืองนครปฐม นำพสกนิกร พัฒนาแหล่งน้ำคลองห้วยจระเข้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ที่บริเวณสะพานจระเข้น้อย คลองห้วยจระเข้ ริมถนนเพชรเกษม ต.ห้วยจระเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายพงษธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายเอกพันธ์ คุปตวัช นายกเทศมนตรีนครนครปฐม นายอนุสรณ์ บุญญกวิน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม รก.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พล.ต.ต.คำรณ บุญเลิศ ผบก.ภ.จว.นครปฐม พ.อ.มนัส โหย่งไทย เสธกรม กรมการสัตว์ทหารบก นำข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ลำน้ำ ลำคลอง จิตอาสาพัฒนาถนนสายหลัก และจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงพลังความสามัคคี เก็บผักตบชวา วัชพืช และขยะในคลองห้วยจระเข้  ตลอดจนร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ให้มีความสะอาดสวยงาม ทั้งนี้ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายในการช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะโครงการศิลปาชีพ ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ หรือพระราชเสาวนีย์ของพระองค์ ในเรื่องของการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและการปลูกป่าเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คลองห้วยจระเข้ตลอดสายตั้งแต่จุดเชื่อมคลองเจดีย์บูชา ซอย7 ถึงปากคลองพระยาพาน สะพาน1 ต.พระประโทน ที่ไหลลงสู่บึงกุ่ม บึงบางช้าง ออกสู่แม่น้ำท่าจีน อ.สามพราน จ.นครปฐม ระยะทางกว่า 1,000 เมตร เป็นคลองที่สำคัญในอดีต ชาวบ้านใช้สัญจรทางน้ำในการค้าขายอีกเส้นทางหนึ่งที่ มาจากทิศใต้ เข้าเมืองปฐมนคร ในอดีตมีเรือสินค้าเข้าถึงเมืองปฐมเจดีย์   ปัจจุบันมีถนนเพชรเกษมตัดผ่าน จึงต้องสร้างสะพาน ข้ามคลอง ไม่ได้ได้ยกสูง เนื่องจากไม่มีเรือใหญ่เข้ามาในคลองนี้แล้วจึงเกิดการตื่นเขิญ ด้วยปัจจัยชุมชน 

“ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ได้เปิดเผยหลังจากทำกิจกรรมแล้ว ว่า ให้เทศบาลนครนครปฐม ดำเนินการลอกคลอง  และตักดินข้างตลิ่งที่สไลลงคลองทำ ห้ตื้นเขิญออกให้ทางน้ำกว้างขึ้นเพื่อรองรับการระบายน้ำจากชุมชนเทศบาลนครนครปฐม จากคลองเจดีย์บูชา ลอดถนนเพชรเกษมออกสู่สะพาน1 ลงบึงกุ่ม บึงบางช้าง ต่อไป “ 

 

/////