เสาร์. ธ.ค. 14th, 2019

ทางหลวงแจง การจราจรถนนพระราม 2 เริ่มดีขึ้น

การจราจรถนนพระราม 2 เริ่มดีขึ้น กรมทางหลวงปรับแผนรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดหน้างานให้กระทบประชาชนน้อยที่สุด

วันนี้ ( 10 สิงหาคม 2562 ) นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผย ภายหลังการติดตามการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 หรือถนนพระราม 2 ตอน ทางแยกต่างระดับ บางขุนเทียน – เอกชัย ระหว่าง กม.9+800.000 – กม.21+500.000 ระยะทางยาวประมาณ 11.700 กิโลเมตร ว่าขณะนี้ภาพรวมการแก้ไขปัญหาตามข้อสั่งการเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เช่น การเพิ่มช่องทางพิเศษในทางหลักก่อนถึงปากซอยพันท้ายนรสิงห์ การจัดการพื้นที่บริเวณปากซอยฯ ที่มีงานวางท่อระบายน้ำให้สามารถใช้งานได้ 2 ช่องจราจร มีความคืบหน้าไปมาก ซึ่งสามารถลดปริมาณการจราจรติดขัดสะสมจาก 2 กิโลเมตร เหลือเพียง 200 เมตรในวันธรรมดา แต่ในช่วงวันหยุดยาวอาจมีท้ายแถวสะสม ประมาณ 400 เมตร ทั้งนี้กรมทางหลวงได้ทำการบูรณาการร่วมกันทั้งประชาชนในพื้นที่ ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และผู้ประกอบการรถบรรทุก เพื่อให้การจัดการจราจรและการก่อสร้างฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการการขนส่งซึ่งได้ไปกลับรถบรรทุกที่บริเวณใต้สะพาน ทำให้ประชาชนสามารรถกลับรถที่บริเวณเลยหน้าซอย พันท้ายนรสิงห์ อำเภอ เมืองสมุทรสาครได้สะดวกยิ่งขึ้น
อธิบดีกรมทางหลวงยังกล่าวต่อไปอีกได้สั่งการให้นายช่างควบคุมโครงการก่อสร้าง ควบคุมจัดระเบียบแบริเออร์ให้เป็นระเบียบ มีไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนสองข้างทางในการเข้าออก พร้อมทั้งสั่งการให้เปิดพื้นที่ก่อสร้าง เท่าที่จำเป็น เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รวมถึงให้น่ายช่างโครงการฯ บริหารจัดการจราจร โดยเปิดจุดเข้าออกทางหลักและทางขนานให้มีความเหมาะสม ปลอดภัย ไม่ให้เกิดการตัดกระแสจราจร เพื่อช่วยให้การจราจรคล่องตัว ไม่เกิดการชะลอตัว ติดขัดสะสม ทั้งนี้คาดว่าการดำเนินงานก่อสร้างในส่วนของทางขนาน ขาเข้าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2562 และขาออกจะแล้วเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับประชาชนที่ต้องการเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวกรมทางหลวงขอแนะนำให้ผู้ใช้เส้นทางใช้ทางเลี่ยงในบริเวณก่อสร้างกรมทางหลวงขอแนะนำเส้นทางเลี่ยงดังนี้
1.จากถนนกาญจนาภิเษกใช้ถนนปิ่นเกล้า – นครชัยศรี (ทล. 338) สำหรับเดินทางลงภาคใต้
2.จากถนนกาญจนาภิเษกใช้ถนนเพชรเกษม (ทล. 4) สามารถเข้าถนนเศรษฐกิจแล้วเข้าสู่ถนนพระราม 2 ที่ทางแยกต่างระดับสมุทรสาคร
3.จากถนนกาญจนาภิเษกใช้ถนนเอกชัย – บางบอน สามารถเข้าถนนพระราม 2 ที่ กม. 21+500 (บริเวณมหาชัยเมืองใหม่ได้)


สำหรับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามข้อมมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรี24 ชม. และที่ www.doh.go.th และขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง ได้ปฏิบัติตามกฎ ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ เมื่อโครงการฯก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรที่มีอยู่ในปัจจุบัน และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังลดระยะเวลาการเดินทางของโครงข่ายถนนโดยรอบ ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางเพิ่มมาก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
10 สิงหาคม 2562