จันทร์. ก.ย. 23rd, 2019

ปชส.นครปฐม จัดสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น

      ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุริน รักษาแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนง เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมสัมมนา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นตนเองและเป็นการกระจายโอกาสให้แก่ประชาชนในการพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด ตลอดจนจัดการบริการสาธารณะและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเองได้มากขึ้น และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้เพื่อให้ทุกภาคได้มีส่วนร่วม และให้ความร่วมมือในการเลือกตั้งท้องถิ่นให้มีความสุจริตและเที่ยงธรรม

   สำหรับการสัมมนาฯ มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562   และเรื่องวิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น   สำหรับช่วงบ่ายจะเป็นการอภิปรายแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่นอีกด้วย 

***************************************

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว