จันทร์. ก.ย. 23rd, 2019

ราชบุรี – โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ดวอนช่วยปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์

ราชบุรี    โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ดวอนช่วยปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์  

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด อ.บ้านคา จ.ราชบุรี วอนผู้ใจบุญช่วยเหลือสนับสนุนปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์หลังเดิมที่ทรุดโทรม เพื่อนำมาใช้เป็นห้องสมุดและให้เด็กๆได้จัดกิจกรรม

               ( 19 พ.ค. 62 )  โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ติดชายแดนไทย เปิดสอนระดับอนุบาล- ประถมศึกษาปีที่ 6  ปัจจุบันมีนักเรียน รวม จำนวน 96 คน  โดยมีนางหทัยรัตน์ ขาวอ่อน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน   มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ “ เน้นความรู้ คู่คุณธรรม นำสุขภาพดี มีจิตอาสา พาสู่เศรษฐกิจพอเพียง ” ในแต่ละสัปดาห์จะมี 1 วันที่จะให้เด็กนักเรียนสวมชุดสีขาว เพื่อร่วมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ทำจิตใจให้สงบ  มีสมาธิ จะทำให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดี และปลอดภัยจากพฤติกรรมเสี่ยง   

           นอกจากนี้ยังเน้นส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านสุขภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  แต่ปัจจุบันเริ่มมีนักเรียนเข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลทำให้ห้องเรียนแต่ละชั้นเรียนไม่เพียงพอต่อการเรียนหนังสือของเด็กแต่ละชั้น ทำให้ทางผู้บริหาร คณะครู ต้องแก้ไขปัญหาด้วยการนำเด็กบางชั้นเรียนมาเรียนร่วมกัน

               นางหทัยรัตน์ ขาวอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดเผยว่า ที่โรงเรียนจะมีอาคารเอนกประสงค์ซึ่งได้ก่อสร้างมานานแล้ว แต่ขณะนี้ได้ชำรุดทรุดโทรมไปมากยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้มากนัก  ถ้ามีการปรับปรุงซ่อมแซมให้ดีขึ้น เช่น ติดฝ้าเพดานป้องกันนกเข้ามาหลบอาศัย  ก็จะเป็นประโยชน์แก่เด็ก ๆได้อีกมากที่จะใช้อาคารหลังดังกล่าว เช่น ใช้เป็นห้องประชุมรวม หรือจัดกิจกรรมการอบรมต่าง ๆ หรือจะใช้เป็นห้องสมุดก็ได้  โดยนอกจากจะไม่มีฝ้าเพดาน บางจุดหลังคาก็ได้ชำรุดแล้ว พื้นล่างก็ยังไม่ได้ปูกระเบื้อง สีทาอาคารก็เก่ามาก หากปรับปรุงใหม่ก็จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยที่ไม่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่   ขณะนี้ได้รองบประมาณจากทางราชการอยู่ แต่ก็ยังมาไม่ถึงโรงเรียน 

              ส่วนการเรียนการสอน คือ ห้องเรียนบางห้องจะเป็น  2 ชั้นเรียนต่อ 1 ห้อง เช่น ชั้นระดับอนุบาล 1-3 จะเรียนรวมกัน ส่วน ป. 5 และ ป. 6  ก็จะเรียนอยู่ในห้องเดียวกัน   ส่วนห้องสมุดที่โรงเรียนยังไม่มีนั้นได้นำไปรวมอยู่ในห้องชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 2   

               ทางโรงเรียนพยายามแก้ปัญหา เพื่อให้มีการเรียนการสอนครบ แต่ก็จะอยู่กันอย่างแบ่งปันกัน โดยมีครูประจำการ 4 คน  ครูอัตราจ้าง 1 คน  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาอีก 1 คน  รวมมีครูผู้สอน 6 คน  มีห้องเรียนทั้งหมด 9 ชั้นเรียน  แต่อาคารเรียนมีไม่ครบตามที่จะใช้ในการเรียนการสอนให้กับเด็ก ๆ  ส่วนอุปกรณ์การเรียนไม่ค่อยมีปัญหา เพราะมีการจัดสรรจากรัฐบาลมาให้ มีผู้ใหญ่ใจดีหลายคนมอบอุปกรณ์การเรียนเสริมมาให้อีก ซึ่งโรงเรียนบ้านโป่งเจ็ดจะเน้นสอนด้านวิชาการถึงแม้จะอยู่ไกล แต่ผลการเรียนอยู่ในระดับต้น ๆ ของเขตพื้นที่ อย่างคะแนนโอเน็ตก็อยู่ในระดับที่ดี 

           อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดูจากสภาพแล้ว สาธารณูปโภคหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซมโดยเพราะโต๊ะ เก้าอี้นั่งเล่น สนามเด็กเล่น เสาร์บาสเกตบอล ที่ชำรุดทรุดโทรม    

              สำหรับผู้สนใจอยากช่วยเหลือด้านการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด อ.บ้านคา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่    นางหทัยรัตน์ ขาวอ่อน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด  เบอร์โทรศัพท์  084-5961959  

                                   /////////////////////////////////////////////////

พันธุ์ – จรรยา  แก้วนุ้ย จ.ราชบุรี