ธันวาคม 17, 2018

ผู้สมัคร สส.พลังประชารัฐประจวบฯจี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหามะพร้าวงอกใน”ล้ง” 20 ล้านผล

ผู้สมัคร สส.พลังประชารัฐประจวบฯจี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหามะพร้าวงอกใน”ล้ง” 20 ล้านผล

วันที่ 16 ธันวาคม นายวณิชย์ ปักกิ่งเมือง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมชาวสวนมะพร้าวแห่งประเทศไทย ว่าที่ผู้สมัคร สสเขต 3 จ.ประจวบคีรีขันธ์ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีพื้นที่ปลูกมะพะร้าวมากที่สุดในประเทศ เพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนใจแก้ปัญหาเร่งด่วนในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร เนื่องจากปัจจุบันมีมะพร้าวงอกตกค้างใน”ล้ง” กว่า 20 ล้านผล มีมูลค่ามากกว่า 120 ล้านบาท ก่อนที่ผลผลิตส่วนนี้จะเกิดความเสียหาย รัฐบาลต้องเร่งจัดสรรงบเข้ามารับซื้อเพื่อนำไปผลิตน้ำกะทิส่งออก ส่วนมาตรการแก้ไขปัญหาการนำเข้ามะพร้าวนอก ที่ผ่านมาโรงงานขนาดใหญ่มีข้ออ้างว่ามะพร้าวในประเทศขาดแคลน ดังนั้นรัฐบาลจะต้องออกระเบียบให้ชัดเจนว่าการซื้อมะพร้าวจากต่างประเทศ โรงงานกะทิจะต้องซื้อจากชาวสวนในประเทศไม่ต่ำกว่าราคาต้นทุนการผลิตที่ผลละ 7 บาท ส่วนราคามะพร้าวขาวจะต้องซื้อหน้าโรงงานไม่ต่ำกว่าราคากิโลกรัม ( กก.) ละ 17 บาท เป็นวิธีการที่ไม่มีความซับซ้อน และทำให้กลไกการตลาดของมะพร้าวในภาพรวมดีขึ้น///