มีนาคม 27, 2019

ราชบุรี – ทหารช่างจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ราชบุรี – ทหารช่างจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลฯ


กรมการทหารช่างราชบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 64 พรรษา
( 27 มี.ค.62 ) ที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่างราชบุรี ร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง และเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 64 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2562 โดยมีข้าราชการ นายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง ครอบครัว และจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ รวมจำนวน 150 คน
ทั้งนี้ พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วย พันเอกหญิง เกยูร ปัญญะบูรณ์ ประธานสมาคม แม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง และคณะ ได้ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ จากนั้นได้มอบโลหิตที่ได้รับบริจาคจากจำนวน 61,000 ซีซี ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ของสภากาชาดไทย เนื่องจากปัจจุบันยังขาดแคลนโลหิตเป็นจำนวนมาก เพราะมีผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดจากอุบัติเหตุ และจากเหตุอื่น ๆ เพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้ปริมาณโลหิตที่มีอยู่ขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการ กรมการทหารช่าง จึงได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำ มาอย่างต่อเนื่องทุกปี ๆ ละ 4 ครั้ง

////////////////////////////////////////////////////
พันธุ์ – จรรยา แก้วนุ้ย จ.ราชบุรี