มีนาคม 25, 2019

ราชบุรี – อัครเดช ว่าที่ ส.ส.พรรค ปชป.หนึ่งเดียวราชบุรีขอบคุณผู้ลงคะแนนให้

ราชบุรี – อัครเดช ว่าที่ ส.ส.พรรค ปชป.หนึ่งเดียวราชบุรีขอบคุณผู้ลงคะแนนให้

นายอัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์ ว่าที่ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์   เขต  4 ราชบุรี  ยืนยันจะทำหน้าที่ดูแลประชาชน พร้อมแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนช่วยเหลือชาวบ้านเป็นลำดับแรกก่อน 

                ( 25 มี.ค. 62 ) นายอัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์ ว่าที่ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ราชบุรี เขต  4 ราชบุรี  ที่ได้รับเลือกตั้งคะแนนจำนวน  37,423  คะแนน เปิดเผยว่า ขอขอบคุณพี่น้องชาวอำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ที่ได้เมตตาตนเองมาดูแลพื้นที่ โดยหลังจากนี้ที่ กกต.จังหวัดได้รับรองให้ตนเองได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็จะทำงานแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทุกข์ร้อนของประชาชนชาวบ้านโป่ง เพราะว่าตลอดระยะเวลาเกือบ 6 ปี ที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่อยู่กับชาวบ้าน จึงรู้ปัญหาหลายอย่างที่เร่งด่วนที่จะต้องเข้ามาแก้ปัญหาให้กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับหน่วยราชการของรัฐ ปัญหาการจราจร ปัญหาอุบัติเหตุ ปัญหาปากท้องของประชาชน เป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องเข้ามาแก้ไขในลำดับแรก   ซึ่งหลังจากที่ตนเองได้ขยันลงพื้นที่ออกเยี่ยมชาวบ้านเกือบทุกวัน ทำให้น้ำหนักลดหายไปประมาณ 6 กิโลกรัม  

                  อย่างไรก็ตามในช่วงเย็นจะได้จัดขบวนรถแห่เพื่อกล่าวขอบคุณประชาชนที่ไปลงคะแนนให้ เริ่มตั้งแต่บริเวณสถานีรถไฟ อ.บ้านโป่ง เรื่อยไปตามพื้นที่รอบเมืองเขตรับผิดชอบ  ที่ประชาชนให้ความไว้วางใจมาด้วยดีตลอดมา 

 

                                             

พันธุ์ – จรรยา  แก้วนุ้ย/เรื่อง/ภาพ