กุมภาพันธ์ 21, 2019

สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย อบรมเพิ่มทักษะผู้ตัดสินประเภทลู่ระดับ 1

สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย อบรมเพิ่มทักษะผู้ตัดสินประเภทลู่ระดับ 1

นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดโครงการอบรมผู้ตัดสินจักรยานประเภทลู่ ระดับ 1 ประจำปี 2562 เสริมสร้างเทคนิคให้ได้มาตรฐานสากล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ. เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ตัดสินจักรยานประเภทลู่ ระดับ 1 ประจำปี 2562 โดยมีกรรมการผู้ตัดสินกีฬาจักรยานประเภทลู่ ระดับ 1 จำนวน 30 คน เข้ารับการฝึกอมรม โดยมี มิสเตอร์ ฟิล พอลลาร์ด วิทยากรจากประเทศอังกฤษ เป็นวิทยากรบรรยายแนะนำให้ความรู้และเทคนิคต่างๆให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรม


พล.อ. เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่าการเปิดโครงการอบรมผู้ตัดสินจักรยานประเภทลู่ ระดับ 1 ประจำปี 2562 เป็นความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI)
ในรายการ The Basic National Track Commissaire Course 2019 Level 1 ที่ จ.สุพรรณบุรี เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมจากวิทยากรชาวต่างชาติ นำความรู้ความสามารถ และเทคนิค ต่างๆไปใช้และถ่ายทอดเพื่อพัฒนากีฬาจักรยานประเภทลู่ ให้ก้าวไกลและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น และยังเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติจริง ในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ต่อไป


ภัทรพล พรมพัก / มงคล สว่างศรี/เรื่อง/ ภาพ