กุมภาพันธ์ 21, 2019

เจ้าของสวนบางสะพานจดทะเบียนรับรอง”ทุเรียนพันธ์ทอง” กลายพันธ์จากหนอนทองนนทบุรี

เจ้าของสวนบางสะพานจดทะเบียนรับรอง”ทุเรียนพันธ์ทอง” กลายพันธ์จากหนอนทองนนทบุรี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ส่งเสริมการปลูกทุเรียนพันธุ์ทองบางสะพาน หลังจากนายธวัชชัย เทศรำลึก เกษตรกรในพื้นที่ ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน นำกิ่งพันธ์ทุเรียนพันธุ์หมอนทองจาก จ.นนทบุรีมาปลูกในสวนตั้งแต่ปี 2526 แต่หลังจากปลูกในระยะแรกยอดของต้นทุเรียนหัก แต่ต้นตอจากการเพาะเมล็ดทุเรียนไม่ทราบพันธุ์แตกยอดใหม่ขึ้นมา จากนั้นได้ปล่อยให้ต้นเจริญเติบโตจนกระทั่งออกดอกและติดผลในปี 2533 จึงพบว่าเกิดการกลายพันธุ์ เนื่องจากผลมีลักษณะที่แตกต่างไปจากต้นพันธุ์เดิม โดยมีเนื้อละเอียด เหนียว สีเหลืองเข้ม มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว รสชาติมันอมหวาน น้ำหนักผลประมาณ 2.0 – 5.4 กิโลกรัม

“ จากนั้นเกษตรกรได้ติดตามความคงตัวของลักษณะประจำพันธุ์นานกว่า 25 ปี จึงตั้งชื่อพันธุ์ว่าทองบางสะพานและยื่นจดทะเบียนรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร ปัจจุบันเกษตรกรเจ้าของสวนได้ขยายพันธุ์ทุเรียนทองบางสะพานด้วยการเสียบยอดและจำหน่ายกิ่งพันธุ์ให้กับเกษตรกรรายอื่นที่สนใจนำไปเพาะขยายพันธุ์ ในราคากิ่งละประมาณ 400 บาท เนื่องจากผู้บริโภคนิยมรสชาติและกลิ่นต่างจาการทุเรียนทุกสายพันธ์ดั้งเดิมทั้งทุเรียนคลองลอยและทุเรียนป่าละอู สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน ผู้สนใจต้องสั่งจองล่วงหน้า “นายวันชัย กล่าว //////////